Ruşen Keleş’e armağan Türkiye’ye yol haritası – Oktay Ekinci

Kentle ilgili hangi konularda aklınız karışık? Diyelim ki şu önlenemeyen “plansız kentleşme”… Çoğu belediyeler, neden ikide bir plan değişikliği yaparak ona buna imar rantı sağlarlar? Hele hükümetler, neden merkezi yetkilerini bunu önlemek için değil; kendi kayırdıkları yatırımcılara ayrıcalıklı imar hakkı için kullanırlar?

İşte size her yönüyle rehber bir kitap: “Kent ve Planlama”. Üstelik “Geçmişi Koruyarak Geleceği Tasarlamak” için de yol gösteriyor…

Diyelim ki şu içtenliksiz “politika”lar… Ülkenin geleceği öngörülürken, acaba kentlerin geleceği de gözetiliyor mu? Ya da kentlerin geleceğine karar verilirken, bunun ülkeyi de doğrudan etkileyeceği önemseniyor mu? Kentler para kazanma uğruna yaşanılmaz hale gelirse, ülke gelişmiş mi olur?

İşte size her yönüyle rehber bir kitap: “Kent ve Politika”. Üstelik “Antik Kentten Dünya Kentine” uzanan değerlendirmelerle.

Diyelim ki şu duyarsız “yerel politikacı”lar… “Yatırım” düşkünü yerel yöneticiler, kentsel projelerle ilgili kararlarını neden uzmanların önerileri yerine yüklenicilerin beklentilerini gözeterek alırlar? Merkezi yönetimlerin yöresel değerleri gözetmeyen yatırımlarına neden direnmez, hemen teslim olurlar?

İşte size her yönüyle rehber bir kitap; “Yerellik ve Politika”. Üstelik “Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi”yi de irdeleyerek…

Diyelim ki “çevre” düşmanlığı… Şu karar vericiler, çevrenin kendileri ve torunları için de önemli olduğunu unutacak kadar “gözü kara” nasıl olabilirler? Para uğruna dünyanın yaşanılmaz kılınmasına aldırmayanlar, nasıl “insan” olabilirler?

İşte size her yönüyle rehber bir kitap; “Çevre ve Politika”. Üstelik “Başka Bir Dünya Özlemi”nin tüm gereklerine de yer vererek…

Diyelim ki göstermelik “demokrasi”ler… Seçilmişler, çok geçmeden neden seçenleri unutup sadece çıkarcıların politikacısı oluyorlar? Özellikle şu kent düşmanı imar kayırmaları, “demokratik” denen yetkilerle nasıl yapılabilir?

İşte size her yönüyle rehber bir kitap; “Demokrasi ve Politika”. Üstelik “Hukuk, Yönetim ve İktisat Üzerine” de katkı ve açınımlarla…

***

Ve diyelim ki tüm bu konuların, neden ve sonuçlarını; nasıl bir bilimsel çalışmayla derinlemesine kavrayabileceğinizi merak etmeye başladınız… Kentin planlamayla; planlamanın politikayla; politikanın yerellikle; yerelliğin demokrasiyle; demokrasinin çevreyle ve tümünün “insan”la, “toplum”la, “gelecek kuşaklar”la ilişkisini kurabilecek bir bilim dalı var mıdır? Aynı bilim dalını, en doğru, en yalın, en birikimli ve en anlaşılır Türkçeyle öğreten, anlatan, özümseten ve herkesle paylaşan bilim insanları var mıdır?

İşte size her yönüyle rehber bir kitap daha; “Kentbilime Adanan Bir Yaşam: Ruşen Keleş”.

Üstelik yukarıda değinilen 5 kitaptaki 100’den fazla yazarın, nasıl bir “birikim”den esinlendiklerini gösteren; akıl almaz bir çalışkanlığın ve inanılmaz bir üretkenliğin öyküsüyle birlikte “sır”larını da içererek…

***

“Türkiye’nin Kentbilim Hocası” Prof. Dr. Ruşen Keleş’e, tam 6 kitaptan oluşan bu anlamlı “armağan” Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bir geleneği. Editörlüğü üstlenen Prof. Dr. Ayşegül Mengi diyor ki: “50 yıldan bu yana kentleşme, yerel yönetimler ve çevre politikaları alanında öncü çalışmalarıyla yol gösterici olan saygın bir bilim insanı için hazırlanan bu dizi, kapsam ve hacmiyle bir ilk oldu.”

Emek veren ve katkıda bulunan herkesi içtenlikle kutluyor; biz de sevgili hocamıza diyoruz ki: “Siz de ülkemize ve kuşaktan kuşağa hepimize tanımlanamaz değerde bir armağansınız.” (İmge Kitabevi Yayınları)