Nükleer Santral İhalesinde Skandal

Tek teklif ve yüksek fiyat ile tartışma konusu olan nükleer santral yarışmasında olumsuz görüş veren komisyona kararı değiştirmesi için baskı yapıldığı, ayrıca kararın bakanlık tarafından işleme sokulmadığı belirlendi.


 
Tek teklif ve yüksek fiyat ile tartışma konusu olan nükleer santral yarışmasında komisyonun, JSC Atomstroyexport, JSC Inter Rao Ues (Rusya), Park Teknik Elektrik Madencilik ortaklığı hakkında “Rusya’daki en pahalı benzerinin bile iki katı para istiyor” sonucuna vararak olumsuz karar verdiği ortaya çıktı.
Karar 8 Nisan’da alınmasına karşın, olumsuz karar işleme sokulmayarak kararın değiştirilmesi ve sonucun onaylanması için Yarışma Komisyonu’na baskı yapıldığı bildirildi. Ayrıca teklif veren JSC Atomstroyexport, JSC Inter Rao Ues (Rusya), Park Teknik Elektrik Madencilik ortaklığının, santral yapımının kendilerine verilmesi karşılığında, yarışmayı düzenleyen Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi’ne (TETAŞ) Hazine’ye aktarılmak üzere 15 yıl boyunca kârdan yüzde 10 pay teklif ettiği de ortaya çıktı.
 
ANKA, Mersin Akkuyu’da kurulacak nükleer santral ile ilgili yarışma komisyonu kararına ulaştı. 8 Nisan tarihli kararda, teklif verme son tarihi olan 24 Eylül 2008 tarihinde altı adet zarf gelmesine rağmen tek teklifin JSC Atomstroyexport, JSC Inter Rao Ues (Rusya), Park Teknik Elektrik Madencilik firmalarının oluşturduğu iş ortaklığından geldiği kaydedildi.
Teklif Türkiye Atom Enerjisi (TAEK) olurundan geçtikten sonra fiyat içeren üç numaralı zarfın 19 Ocak 2009’da istekliler ve medya önünde açıldığı anımsatıldı.
Ortaklığın verdiği teklifte indirgenmiş birim fiyatı 21.16 ABD cent/kWh olarak verdiği belirtildi. Kararda ağırlıklı ortalaması 20.79 cent/kWh olan elektrik satış tutarının başlangıç yılı olan 2016’da 26.92 cent olarak başlayıp, 2030’da 15.72 cent’e inen bir çizgi izleyeceği de aktarıldı.
 
İki teklif daha verdiler, reddedildi
İş ortaklığının komisyona aynı gün (19 Ocak 2009 tarihinde) bir yazı ve ekinde zarf intikal ettirdiği kaydedilen kararda, “3 numaralı zarfı oluşturan teklif fiyatlarının güncellendiği, tekliflerinin değerlendirilmesinde, yazıları ekinde bulunan fiyat tekliflerinin dikkate alınması”nın talep edildiği açıklandı.
Şartname gereği bu yeni zarfın iade edildiği bildirilen kararda, iş ortaklığının 20 Ocak 2009’da (bir gün sonra) aynı nitelikle bir yazı ve bu yazı ekinde kapalı bir zarf daha intikal ettirdiği, bunun da iade edildiği kaydedildi. İsteklinin aynı tarihte ilave fiyat sunduğu, bunun da Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatları Ağırlıklı Ortalaması (daha önce 20.79 olan) olarak 15.33 cent/kWh, İndirgenmiş Birim Fiyatı (daha öce 21.16 olan) olarak 15.46 cent/kWh olduğu bildirildi.
Komisyonun değerlendirmesinde, yarışmaya tek teklif geldiği için mukayese imkânı bulunmadığı belirtilirken şartnamede, “en uygun teklifi veren isteklinin belirlenmesi” kaydı bulunduğu için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Dünya Nükleer Birliği (WNA), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), OECD-Nükleer Enerji Ajansı (NEA), TAEK gibi uluslararası kabul görmüş kuruluşlara ait yayınlarda, nükleer santrallardan elektrik enerjisi üretim maliyetlerinin ele alındığı anlatıldı.
 
En pahalının bile iki katını istiyor
Buna göre elektrik enerjisi toplam üretim maliyet tahminlerinin 2-7 ABD cent/kWh aralığında olduğu açıklandı.
İstekli tarafından teklif edilen reaktör tipinin kurulu güç birim yatırım maliyetlerinin incelendiği belirtilen kararda, isteklinin bugüne indirgenmiş brüt kurulu güç birim yatırım maliyetinin hesaplandığı ifade edildi.
 
Novovoronezh II, Leningrad II, Baltic, Nizhegorod santralları verileri ile yapılan karşılaştırmaya dayanılan kararda, “Rusya’daki benzer santralların kurulu güç birim yatırım maliyetleri 1958 ile 3250 dolar/kWh aralığında olup, isteklinin teklif ettiği kurulu güç birim yatırım maliyeti, en pahalı olanın iki katına yakındır. Bu nedenle, isteklinin teklifindeki yakıt ve işletme giderleri ayrıca incelenmemiştir” denildi.
İsteklinin ilk teklifi üzerinden yüzde 28 indirim ve kârdan yüzde 10 pay vermeyi içeren ikinci teklifte bulunmasının da resmi ve geçerli teklifindeki fiyatının yüksek olduğunu gösterdiği belirtilen metinde, karar şöyle açıklandı:
“Teşekkülümüz tarafından yapılan ‘Nükleer Güç Santralı Kurup İşletecek ve TETAŞ’a Elektrik Enerjisi Satacak Şirketin Belirlenmesi’ yarışmasında, tek katılımcı olan, JSC Atomstroyexport, JSC Inter Rao ve Park Teknik Elektrik Madencilik firmaları tarafından oluşturulmuş iş ortaklığının 21.16 ABD cent/kWh olan değerlendirmeye esas indirgenmiş birim fiyatını içeren teklifi yüksek bulunmuştur.”
Kararın altında 9 komisyon üyesinin imzası bulunurken, karar metninin altına, Adnan Sarıkaya raporlu olduğundan, Azmi Küçükkeleş ve Kemal Uslu’nun da emekliye ayrılmaları nedeniyle yerlerine yedek üyelerin imza attığı belirtildi.
 
Komisyona ‘olumsuz karar alma’ baskısı
Karar bu yönde çıkarken, bu süreçte büyük bir skandalın yaşandığı da öne sürüldü. Komisyon kararının TETAŞ yönetimi aracılığıyla Enerji Bakanlığı’na, bakanlık aracılığı ile de bakanlar kuruluna sunularak sonuçlandırılması gerekiyordu. ANKA’nın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, komisyon üyelerine, olumsuz karar almamaları için baskı yapıldı. Komisyon kararından dönmeyince, teklifin kabul edilemeyeceğini ortaya koyan karar metninin yumuşatılması istendi. Komisyon görüşünden vazgeçmeyince, karar 8 Nisan tarihinde alınmış olmasına rağmen, gereği Enerji Bakanlığı tarafından yerine getirilmedi. Dahası, bir-iki gün içinde yapılacak bir operasyon ile yarışma sonucunun, komisyon kararına rağmen, onaylanması için bakanlar kuruluna sunulmasının tasarlandığı da bildirildi.

 

 

Yüzde 10’luk Hazine payı rüşveti
İş ortaklığının verdiği ikinci teklifin ekinde, “Bu yarışmayı kazandığımız takdirde, idarenizle imzalayacağımız sözleşme süresinin bitiminden sonraki 15 yıl boyunca iş ortaklığımızın yıllar bazında elektrik satışından elde edeceği net kârın yüzde 10’unu TETAŞ aracılığı ile Hazine’ye aktarmayı teklif ve taahhüt ederiz” ifadesinin yer aldığı bir taahhütname sunulduğu bildirildi. Yarışma Komisyonu Kararı’nda, isteklinin bu yazısı ve eklerinin, şartnameye aykırılık nedeniyle değerlendirmeye alınmadığının altı çizildi.
 
ORTAKLIĞIN VERDİĞİ TEKLİF
 
* Toplam Aktif Elektrik Enerjisi Miktarı: 415 milyar 517 milyon 797 bin 649 kWh.
* Ortalama Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatları Ağırlıklı Ortalaması. 20.79 ABD Cent/kWh.
* İndirgenmiş Birim Fiyatı: 21.16 ABD Cent/kWh.
* Toplam Satış Tutarı: 86 milyar 367 milyon 454 bin 750 dolar.
* İndirgenmiş Aktif Elektrik Enerjisi Toplam Miktarı: 211 milyar 401 milyon 63 bin 908 kWh.
* İndirgenmiş Satış Tutarı: 44 milyar 728 milyon 135 bin 577 dolar.
 
TETAŞ’IN ÇALIŞMASI SONUÇLANMADI

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) Genel Müdürü Hacı Duran Gökkaya, “Nükleer santral yarışmasına ilişkin Komisyon’un olumsuz karar verdiğine” dönük iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Gökkaya, nükleer güç santralı kurup işletecek ve TETAŞ’a elektrik enerjisi satacak şirketin belirlenmesi için yapılan yarışma çalışmalarının henüz sonuçlandırılmadığını ifade etti. Bundan dolayı da herhangi bir yazının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na intikal ettirilmediğine işaret eden Gökkaya, sürece dayalı olarak mevzuat çerçevesinde çalışmaların, Genel Müdürlük çapında devam ettiğini belirtti.


Kaynak: referansgazetesi.com