İnşaat Mühendisleri Odası: “Bu utancı yaratanları unutmayacağız. İMO’da devrimci demokrat mühendislere saldırı”

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Olağan Üye Toplantısı’nda yapılan saldırıyla ilgili açıklama.

Ankara Şubemizin demokratik iç hayatının önemli göstergelerinden olan ve 3 Haziran 2009 tarihinde gerçekleşen olağan üye toplantısı, kendini bilmez bir grup saldırgan tarafından sopalarla basılmış, saldırgan grup, İMO’da üç dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yapan, halen TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeliğini sürdüren ve toplantının divan başkanlığında bulunan Taner Yüzgeç’i yaralamış, toplantıda bulunan İMO merkez ve Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerini ağır şekilde darp etmiştir.

Kendilerini Artı İvme olarak adlandıran grup, İMO üyelerinden beklediği desteği hiçbir zaman bulamamış ve bu nedenle İMO’nun demokratik iç huzurunu bir süredir sistemli bir şekilde provoke etmeye çalışmıştır.

Grubun gerçekleştirdiği saldırı, ne yazık ki İMO tarihinde kara bir leke olarak yerini alacaktır. Sorun, ne yöneticilerimizin ve meslektaşlarımızın yaralanması ne de bir grubun İMO teamül ve geleneklerine aykırı tavır ve davranış içinde bulunmasıdır. Sokak kabadayılığına pabuç bırakmayacağımız, gerekli tüm tedbirleri alacağımız, tüm hukuki süreçleri işleteceğimiz açıktır.

Ancak dikkat çekmek istediğimiz nokta, saldırının devrimci demokrat mühendislere yönelmesi, onların şahsında bir bütün olarak İMO ve TMMOB örgütlülüğünü hedef almasıdır ki, bundan sonraki tavrımızı asıl belirleyen de bu olacaktır.

İMO ve TMMOB 50 yılı aşkın zamandır düzene muhalif mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütüdür. Odamız ve Birliğimiz, muhalefetini alternatif politikalar üreterek dayanaklı ve meşru hale getirmiş, her dönem siyasi iktidarların hedefi olmuş, özellikle askeri darbe dönemlerinde üye ve yöneticileri gözaltına alınıp işkenceden geçirilmiş, siyasi iktidar TMMOB örgütlülüğü zayıflatmak için her türlü yol ve yönetimi kullanmıştır.

Özellikle AKP iktidarı dönenimde değiştirilen yasa ve yönetmeliklerle TMMOB ve bağlı Odaları köşeye sıkıştırılmak istenmekte, örgütümüze karşı hem mesleki hem politik açıdan sistemli bir sindirme operasyonu sürdürülmektedir. Saldırının, böylesi bir döneme denk gelmiş olması üzüntü verici olduğu kadar da manidardır.

Demokrat mühendis, mimar ve şehir plancıları bir taraftan siyasi iktidarın açık ya da örtük saldırılarına direnirken bir taraftan da demokrasi karşıtı zorbaların bu tür saldırılarına göğüs gerecektir.

Bilindiği gibi Ankara’da bir süredir devrimci, demokrat kesimlere yönelik sistemli saldırılar gerçekleştirilmektedir. TMMOB’a bağlı Oda üyeleri de bu saldırıların hedefi haline getirilmiş, saldırganlara karşı gösterilen direnişin içinde yer almıştır. Ne yazık ki, Artı İvme isimli grup tam da bu direnişin cereyan ettiği saatlerde İMO’ya söz konusu baskını gerçekleştirmiş; bunun ayıbı bir yana, Kızılay’daki kitlesel basın açıklamasından dönen Oda üyemiz ve çalışanımızı sokak ortasında feci şekilde yaralamıştır.

İMO, farklı görüş ve yaklaşımların kendisini hiçbir baskı altında hissetmeyeceği demokratik bir işleyişe sahiptir. İMO kürsüleri her üyemize açıktır; İMO genel kurullarında şimdiye kadar kayda değer hiçbir olay yaşanmamış, farklı siyasal kesimler fikirlerini serbestçe dile getirmiş, bu fikirler çerçevesinde seçimlere katılmıştır.

Bu olay İMO tarihinde bir ilktir ve İMO kayıtlarında elbette yerini alacaktır. Bu olayı unutmamız mümkün değildir. Unutmak demek geleneklerimizi ve kendimizi inkar etmek anlamına gelecektir ki, bizler, geçmişimize sahip çıkarak ve geleceği isteyerek örgütümüzü bugünlere taşıdık.

Bu saldırının TMMOB ve İMO’yla sınırlı olmadığı bilinmelidir. Saldırgan grup, devrimci demokrat ahlakı ve geleneği, dar grup çıkarları doğrultusunda ayaklar altına almış, yalnız İMO için değil, tüm demokrat kurum ve kuruluşlar ve tüm ilerici kesimler için telafisi mümkün olmayan bir utanç yaratmıştır.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, utancı yüreğinde hisseden herkesi, her kurumu bu vahim olay karşısında duyarlı olmaya çağırıyoruz.