Mühendislerin, mimarların, plancıların asgari ücreti belirleniyor: ‘İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz!’

TMMOB ücretli mühendis, mimar, şehir plancılarının 2015 yılı asgari ücretini belirleyecek. TMMOB 2012 yılında SGK ile yaptığı protokol gereği her yıl belirlediği asgari ücreti SGK’ya bildiriyor.

TMMOB Yönetim Kurulu, 2015 yılı için ücretli mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının çalışma yaşamındaki alt sınır ücreti olan asgari ücreti belirleyecek. TMMOB’nin 2015 yılı asgari ücretini aralık ayında SGK’ya bildirecek.

Güvencesizliğin çalışma yaşamındaki sonucu: Düşük ücretler
Çalışma yaşamının güvencesizleştirilmesi, bu güvencesizliğin çalışan tüm kesimleri kapsayacak biçimde yaygınlaştırılmasıyla birlikte derinleştirildi. Neoliberal politikalarla işçileştirilen, meslekleri itibarsızlaştırılan mühendisler, mimarlar, şehir plancıları da güvencesizleşti. Düşük ücretler çalışma yaşamının büyük bir sorunu haline geldi. Mühendislerin düşük ücretlerle çalıştırılmalarına karşı mücadele açısından önemli bir adım olan TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, şehir Plancıları Asgari Ücreti, bu yıl üçüncü kez belirlenecek.

TMMOB’de bu yıl yeni bir komisyon: Mühendis, mimar, şehir plancıları Asgari Ücret Komisyonu
TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu’nda öne çıkan gündemlerden birisi ücretli mühendislerin, mimarların, plancıların güvenceli çalışma mücadelesi olmuştu. Özellikle genç mühendislerin karşı karşıya kaldığı düşük ücretlere karşı önemli bir adım olan asgari ücretin hayata geçmesi için TMMOB’nin bir çalışma programı oluşturması, bunun için bir Asgari Ücret Kurultayı yapılması önerisi genel kurulda yaşanan tartışmalarla TMMOB’de asgari ücretle ilgili bir komisyon kurulması kararıyla sonuçlanmıştı. Böylelikle TMMOB’nin 43. çalışma döneminde Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Asgari Ücreti komisyonu kuruldu. Komisyonun amacı belirlenen asgari ücretin mühendislerin çalışma yaşamlarında gerçek alt sınır ücreti haline getirecek çalışmalar yapması.

2015 yılı asgari ücreti; mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının insanca yaşayacak ücreti
TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu gelecek toplantılarında asgari ücreti gündem yapacak. TMMOB Asgari Ücret Komisyonu’nun da gündeminde olan 2015 yılı asgari ücreti aralık ayında belirlenecek.

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları asgari ücretini belirliyor

Politeknik olarak, 2015 yılı asgari ücretini mühendislere soruyoruz. TMMOB Yönetim Kurulu’na iletmek üzere başlattığımız anket çalışması için tıklayınız 

asgari_ucret_ic

politeknik.org.tr