Mühendisler AKP’nin “Gıda Terörünü” Protesto İçin Sokağa Çıkıyor

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği, 26 Nisan 2009 Pazar günü ortak bir basın açıklaması yaparak AKP uygulamalarını protesto edecek.

Basın açıklamasının çağrısını yayınlıyoruz:

MÜHENDİSLERDEN “GIDA TERÖRÜNE” PROTESTO!..

HALK SAĞLIĞI OYUNCAK DEĞİLDİR!..

AKP Hükümetinin yeni uygulaması nedeniyle gıda işletmelerinde çalışan binlerce mühendis işsiz kalacak; üretim mühendis kontrolünden çıkacak, halk sağlığı tehdit altına girecek!…
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği, 26 Nisan 2009 Pazar günü ortak bir basın açıklaması yapacaktır.
Söz konusu basın açıklamasıyla;

·         SORUMLU YÖNETİCİLİĞİN kaldırılması suretiyle gıda işletmelerinde çalışan binlerce mühendisin kriz ortamında işini kaybetmesine ve aileleriyle birlikte onbinlerce kişinin ekonomik sıkıntı içine düşmesine neden olacak Tasarı,

·         Tüketici sağlığı ile oynanması ve artan gıda terörü,

·         Sahte ve kaçak ilaç satışının önüne geçilemezken, kalıntı sorunu nedeniyle ihraç edilen ürünler gümrük kapılarından dönerken, tüketici ve halk sağlığı ağır tehdit altındayken; bu sorunları çözmek yerine, haksız-hukuksuz sınav uygulamasıyla ziraat mühendislerinin zirai mücadele bayii olmasının engellenmesi,

·         Yanlış ve plansız bir biçimde başlatılan, bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış uygulaması ile ziraat mühendislerinin mesleklerini yapamaz hale düşürülmesi,

·         Mühendis istihdamını engelleyen uygulamalar,

·         Mühendislerin işsiz kalmasına seyirci kalan anlayışlar ve

·         Çözüm üretmek yerine sorun yaratan diğer tüm gelişmeler

PROTESTO EDİLECEKTİR.

Basın açıklamasının ardından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakılacaktır.

Basın açıklaması tüm Türkiye’den ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ve tütün teknolojisi mühendislerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Tarih: 26 Nisan 2009 Pazar

Saat: 13.00

Yer: Milli Müdafaa Caddesi (Güvenpark Yanı. Kızılay)