MO: “12 Haziran’da İstanbul Adliyesi’ndeyiz!”
Spread the love

Taksim Dayanışması biziz!
‘Rant düzenini sürdürebilmek adına toplumu terörle sindirmek isteyenlere karşı buradayız’ demek için 12 Haziran’da İstanbul Adliyesi’nde olacağız!

Taksim Dayanışması Sekretaryasını yürüten TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yöneticileri ile birlikte bileşenlerinin temsilcilerinin bulunduğu 26 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve iddianamesi kabul edilen davanın ilk duruşması İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12 Haziran 2014 Perşembe günü saat 09.30’da başlayacaktır.

Hazırlanan iddianameye göre, kent suçlarına karşı kamu-toplum yararı ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin örnek insanı, Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı’nın yanı sıra 42. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Orcan ve Odamızın farklı komite ve komisyonlarında görevli Cansu Yapıcı ile birlikte 23 arkadaşımızın davada yargılanmasına karar verilmiştir.

İddianamede Taksim Dayanışması Sekretaryasını Mimarlar Odası adına yürüten Mücella Yapıcı’nın yanı sıra İstanbul Tabip Odası Temsilcisi Ali Çerkezoğlu, HDP Genel Başkan Yardımcısı Ender İmrek, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı Beyza Metin ve Halkların Demokratik Kongresi üyesi Haluk Ağabeyoğlu’nun, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma, dağılmama”, “halkı kışkırtma” suçlarından toplam 5 ile 13 yıl arasında değişen oranlarda hapis; Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 42. Dönem YK Başkan Yardımcısı Sabri Orcan, Cansu Yapıcı ile Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi YK Sekreteri Akif Burak Atlar’ın da aralarında olduğu diğer 21 kişi hakkında ise “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma, dağılmama” suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesi talep edilmiştir.

Evet, bir kez daha yineliyoruz “örgütü” biz kurduk. Taksim Dayanışması’nın sekretaryasını yürüten meslek odalarından biri olarak bu sorumluluğu üstlenmekten onur duyuyoruz.

Evet, Taksim Meydanı’nda ve Gezi Parkı’nda hukuk dışı uygulamalara ‘dur’ demek amacıyla basın toplantısı çağrılarını biz yaptık. Hukukun üstünlüğü sağlanıncaya kadar da bu çağrıları yapmaya devam edeceğiz.

Çünkü, bu sürecin en başından beri; cumhuriyet, demokrasi ve emek tarihimizin önemli kamusal alanlarından biri olarak belleğimizde yer alan Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’na ilişkin geliştirilen projelerde haklılığı yargı tarafından da tescil edilen uyarılarımıza hiçbir yanıt verilmemiştir.

Çünkü, kamuoyuna sunulan “Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi” ile meydan kimliği yok edilmek ve insansızlaştırılmak istenmiş; meydanın bir parçası olarak tasarlanmış olan Gezi Parkı’na ise Topçu Kışlası ihyası adı altında AVM fonksiyonuyla yeniden inşası öngörülerek, toplumsal ve tarihsel belleğimiz yok edilmeye çalışılmıştır.

Bilindiği gibi bu sürece “dur” demek için, toplumun duyarlı kesimleriyle güç birliği oluşturmak amacıyla Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla 15 Şubat 2012 tarihinde yapılan ilk toplantı sonrasında, bu güç birliğine önerimiz üzerine “Taksim Dayanışması” adının verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ancak yargısal süreç devam ederken fiili durum yaratma girişimlerine karşı direnen yüzlerce insana uygulanan polis terörü üzerine “Gezi Direnişi” olarak tarihe geçen toplumsal tepki tüm ülkeye yayılmıştır.
Bu nedenle bu davaya konu olan Taksim Dayanışması’nın anlamını kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak istiyoruz:

Taksim Dayanışması; kentlerimizin tarihini, kültürel kimliğini ve toplumsal belleğimizi oluşturan, koruma altına alınmış kentsel ve kamusal alanlarının ortadan kaldırılmasını öngören projelere karşı kurulmuştur.

Taksim Dayanışması; kentimize dünya mirası niteliği kazandıran tüm değerleri; kentsel topografya, peyzaj, siluet, tarihi, kültürel mimari miras alanlarını; bu değerleri korumak ve geleceğe aktarmakla görevli olan yerel ve merkezi otoriteler tarafından ulusal ve uluslararası bilim ve meslek çevrelerinden gelen bütün uyarılara rağmen tepeden inme kararlarla yok etmek girişimlerine karşı hukukun üstünlüğünü, bilimi ve toplum ve kamu yararını savunmak için kurulmuştur.

Taksim Dayanışması; Taksim Meydanı ile Gezi Parkı’na ilişkin yapılan düzenleme çalışmalarında katılımcılığı, çağdaş planlama anlayışını, bilimi ve koruma ilkelerini red eden, kamusal alanları yalnızca rant alanı gören anlayışa karşı mücadelede güç birliği oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur.

Taksim Dayanışması; olası hukuk dışı müdahalelere karşı Gezi Parkı’nda nöbet tutarken 27 Mayıs 2013 tarihinde uygulanan şiddet karşısında yaşam değerlerini savunmak amacıyla kamusal alanlarda demokratik haklarını savunmak amacıyla vicdani tepkilerini gösteren yurttaşların haklı taleplerine sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir.

İnsan Hakları Beyannamesi’nde ve Anayasamızda tanımlanan kamusal-toplumsal haklarımızı savunmak amacıyla gösterdiğimiz barışçıl tepkiler her daim acımasızca bastırılmaya, toplumsal yaşamımız nefret söylemiyle ayrıştırılmaya çalışılmış ve bu süreçte 12 kişi öldürülmüş, onlarca kişi gözünü kaybetmiş ve binlerce yaralanma olayı yaşanmıştır.

Ancak, polisin uyguladığı şiddet ile yaşamını kaybedenler, yaralanmalar ve mağduriyetlerle ilgili ciddi bir soruşturulma halen açılmamıştır. Kamuoyunun baskısı ile açılan davalarda ise deliller karartılmaya, davaların ilerlemesi engellenmeye çalışılmaktadır.

Böylesi bir ortamda şiddete ve hukuksuzluğa karşı demokratik hak olan ve anayasanın güvencesi altında bulunan toplantı ve gösteri hakkının kullanılması, bu iddianame ile suç olarak tanımlanmıştır.Demokratik haklarını kullananlara karşı şiddet uygulayanlar, bu emri verenler, nefret söylemi yayanlar yargılanmaz iken Taksim Dayanışması hakkında düzenlenen ve hiçbir somut delile dayanmayan iddianameyi asla kabul etmiyor ve “Taksim Dayanışması Yargılanamaz!” diyoruz.

Taksim Dayanışması’nın kurucu ve sekretaryasını yürüten bileşenlerinden biri olarak demokratik haklarımızı kullanarak mücadele etmeye ve bu süreçte yer alarak şiddet uygulayanlar ve şiddet emrini verenler yargılanana kadar mücadelemizi sürdürmeye ve ilk günden bu yana dile getirdiğimiz tüm taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz!

Saygılarımızla,

TMMOB MİMARLAR ODASI
İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ


Spread the love