MMO’dan KİK Uyarısı: “Yeni Usulsüzlüklerin Önü Açılıyor”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TBMM gündemindeki Kamu İhale Yasası’nda Değişiklik Öngören Tasarı ile kamu ihale sisteminin serbestleştirilip, kuralsızlaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Koramaz, ayrıca kamu düzeni ve kamu ihalelerine ilişkin yerleşik esasların bozulacağını, yeni yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önünün açılacağını savundu. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yaptığı açıklamada, TBMM’de görüşülmekte olan Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın, ihalelerde kamu denetimini ortadan kaldırıcı, Kamu İhale Kurumu (KİK) ve Kurulu’nu zayıflatıcı, maddi çıkarlara konu edici özellikte olduğunu kaydetti. Koramaz, mühendis-mimarlar açısından önemli hak kayıplarına yol açıcı, ihalelere girecekler arasında haksız rekabete yol verici ve usulsüzlük ve yolsuzlukları artırıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

“Mühendislik ve mimarlık dışlanıyor”

Serbestleştirmenin her alanda yaygınlaştırılması adına, yasa kapsamına giren işlerin daraltıldığını, mühendislik ve mimarlığın dışlanmasına yönelindiğine işaret eden Koramaz, şöyle devam etti: “Mevcut yasa tasarısı ile bu durum nihai anlamda yasalaştırılmak istenmektedir. Tasarıda öngörülen tüm kamu hizmetlerinin ihaleye çıkarılması ile gerçekte kamu kuruluşlarındaki yeterli donanıma sahip nitelikli personelin devre dışı bırakılmasına yol açılacak. Bu düzenleme, Belediyeler, Bakanlıklar, Karayolları, İller Bankası, DSİ gibi birçok kurumda çalışan teknik personelin bugüne dek üstlendiği projelerin piyasadaki yerli, yabancı firmalara yaptırılmasına yol açacak, böylece kendi personeline projeleri denetleme görevi dahi vermeyen yeni bir kamu ihale düzenine geçiş yapılacaktır.”
 
“Şikayet başvuruları caydırıcı hale getiriliyor”

Ayrıca Tasarı ile KİK’in görev ve yetkileri kısıtlandığı ve Kurul üyelerine, ihalelere yönelik bilimsel yayın ve ücretli ders verebilmeleri olanağının tanındığının belirten Koramaz, KİK’in kişisel, piyasa ve şirketler lehine maddi çıkarlara açık bir yapıya büründürüldüğünü ileri sürdü. Koramaz, “Diğer yanlış da, ihalelere ilişkin İdareye şikayet ve Kurul’a itirazen şikayet başvurularının caydırıcı hale getirilmesidir. Şikayet başvuru harçlarının yüksekliği, şikayet ve itirazı aşırı ölçüde sınırlayıcı niteliktedir” dedi.

Yasa kapsamının dışında kalan istisnalara yeni üç istisna daha eklendiğini dikkat çeken Koramaz, TÜBİTAK tarafından yapılacak araştırma-geliştirme hizmet alımları, sağlık hizmeti sunan ve bu yasa kapsamında bulunan idarelerin birbirlerinden yapacakları hizmet ve mal alımları ile uluslararası veya ulusal amaçlı güvenlik, insani yardım gibi durumlarda yapılacak mal ve hizmet alımlarının kapsam dışı tutulduğunu bildirdi. 2002’den bu yana mal ve hizmet alımlarında istisnaların çoğaltıldığına işaret eden Koramaz, yasa kapsamının dar bir çerçeveye sıkıştırılarak, tamamen serbestleştirme operasyonuna maruz bırakıldığını ifade etti.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr