MMO İstanbul Şube: “Metrobüs Kazası Uyarıcı Olmalıdır”

3 Mayıs 2009 – İstanbul kent içi ulaşım sorumlularının, başta kent plânlamacıları olmak üzere üniversiteler ve meslek odalarıyla birlikte çalışmaları gerekmektedir. Kamu kaynaklarını maksimum fayda ile değerlendirmek için kamusal karar ve denetim süreçleri işletilmelidir. Metrobüs projesinde olduğu gibi eksik ve dolayısıyla yanlış kararların can kaybına yol açmasının önüne geçilmelidir. Bugün Karayolu Trafik Güvenliği Gününde yaşanan bu kaza düşündürücüdür.

 

Karayolu Trafik Güvenliği Günü’nde, Avcılar’da Metrobüsün kendi yolundan çıkarak 2 araca çarparak yarattığı dehşet verici kazada can kaybı olmaması mucizedir. İdareyi bu konuda daha önce uyarmıştık. Yolların güvenlik şeritlerini alarak, yapılan ve kendisi de hareket halinde iken hiçbir kaçış alanı olmayan dar bir güzergahta çalışan metrobüsler, kazalara davetiye çıkartmaktadır.

Dha önce Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak uyarılarımızı yaparak şöyle demiştik: “İstanbul kent içi ulaşım sorumlularının, başta kent plânlamacıları olmak üzere üniversiteler ve meslek odalarıyla birlikte çalışmaları gerekmektedir…. E–5 Karayolunun bir bölümü metrobüse tahsis edildiğinden, E5 karayolunda motorlu araç sıkışıklığı büyük ölçüde artmıştır/artacaktır…”

E-5 karayolunda bir haftada iki motorsiklet sürücüsünün feci şekilde can vermesine neden olan kazalardan sonra da şunları söylemiştik: “Metrobüslerin Yol Açtığı Ölümcül Kazalar Uyarıcı Olmalıdır. Yapılan yanlışlardan bir an önce dönülmelidir. Metrobüs gibi yetersiz ve İstanbul genelinde etkin olmayan bir ulaşım sistemi kurulurken, ya servis yolları etkisiz hale getirilmiş, ya da motorlu araçlar, metrobüsten artan şeritlere sıkıştırılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT yetkilileri, her yönüyle plânlanmış özel araçlara alternatif ve yenilikçi bir kent içi toplu ulaşım sistemi yerine daha çok İstanbul’un nüfusundan az Avrupa ülkelerinin kentimize göre minyatür ölçekteki kentlerinde kullanılan demode bir sistemi kentimize uydurmaya çalışmışlardır. Bu yapılırken de her zaman olduğu gibi insan güvenliğini göz ardı etmiş, yeterli önlemleri almamışlardır.

İtfaiye, cankurtaran ve polis imdat gibi acil durumlarda bu gibi yolları kullanabilenlerin yanı sıra hızlı sefer yapması gereken özel araçlar (örneğin; içinde hasta bulunan otomobil vs.) servis yolu olanakları da ellerinden alındığından metrobus şeritlerine çaresizlikten itilmektedir.

Etkin ve akılcı plânlanması gereken kent içi kamu ulaşım sistemlerinin yerine geçici çözümlere tevessül ederek, can ve mal güvenliğine önem vermeyerek ölüme sebep olan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve bu işten sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “metrobüsle kentin ulaşım sorununu çözdük” diye medyaya demeçler vermektedirler. Ancak kamuoyu, plansız ve gelişigüzel projelerin “ben yaptım oldu” mantığı ile icrası, bunların sebep olacağı can ve mal kayıplarının artarak sürmesinden endişe etmektedir. 

30 Nisan Perşembe günü metrobüs yolu tel bariyerine sıkışarak kaza yapan araçtan sonra bugün yoldan çıkarak 2 araca çarpan metrobüs kazasında can kaybı olmadı. Peki çözüm için can kaybı olması mı beklenmektedir?

Çözüm, akılcı yöntemlerle uzun vadeye yayılan raya bağımlı normal ve rapid (seri) sistemlerin devreye sokulması ve bu sistemlerin otobüs, minibüs, dolmuş ve deniz ulaşımıyla eşgüdümlü şekle getirilmesidir. Bunun için İstanbul kent içi ulaşım sorumlularının, başta kent plânlamacıları olmak üzere üniversiteler ve meslek odalarıyla birlikte çalışmaları gerekmektedir. Kamusal yatırımların karar süreçlerinde meslek odalarını, üniversiteleri ve sivil toplumun görüşlerini değerlendirmeyen, bilimi dışlayan  “rantçı” anlayış “can almaya” devam edecektir.

Kamu yararı gözeten bir kurum olarak yetkilileri uyarıyoruz; kent ve insana dair kararlarınız ve uygulamalarınız, piyasacı rantçı anlayışınız, kente ve insana zarar verir niteliktedir. Kamu kaynaklarının maksimum fayda ile değerlendirmek için kamusal karar ve denetim süreçlerini işletin. Metrobüs projesinde olduğu gibi eksik ve dolayısıyla yanlış kararlarınız “can almasın”

İLTER ÇELİK
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI