MMO İzmir Şube: “Krizde İşten Çıkartmalar Devam Ediyor”

TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesinin üyeleri arasında yaptığı ankete göre, kriz döneminde İzmir’deki iş yerlerinin yüzde 51’inde personel azaltımına gidildi. MMO İzmir Şubesi, krizin istihdama etkilerini araştırmak amacıyla İzmir’de en az 5 üyesinin çalıştığı iş yerlerinde görev yapan iş yeri temsilcilerine uyguladığı bir anketin sonuçlarını açıkladı.

Haziran ayında gerçekleştirilen ankete özel sektörde çalışan 37 makine ve endüstri mühendisi MMO iş yeri temsilcisinin katıldığı bildirildi. Araştırmaya göre, iş yerlerinin yüzde 78’i krizden etkilenirken, iş yeri temsilcileri iş yerlerinde krize bağlı olarak başta işten çıkarmalar olmak üzere, ücretsiz izin kullanımı, kısa çalışma ödeneği gibi uygulamaların yaşandığını belirtti.

İşletmelerin çoğunun kriz karşısında ortak çözüm olarak eleman çıkarımına başvurduğu tespit edilen araştırmada 19 iş yerinden, makine ve endüstri mühendisleri de dahil olmak üzere toplam 1545 kişinin işten çıkarıldığı belirtildi. Bu firmaların faaliyet alanlarına bakıldığında otomotivin başı çektiği ve ağırlıklı demir- çelik, makine- yedek parça ve ambalaj sektöründe olduğunu kaydedildi.

Yapılan çalışmaya göre, işletmelerin yüzde 27’sinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı ifade edildi. Firmaların yüzde 32’sinin bu ödenekten yararlanmadan doğrudan eleman çıkarımına gitmesinin ”dikkat çekici’‘ olduğu, bu durumun firmaları gelecek beklentilerinde karamsarlığa sevk ettiği belirtildi. İşletmelerin yüzde 32’sinin ekonomik sorunlarını aşmak için çalışanlarını ücretsiz izne çıkardığı tespit edildi.

Ankete katılan üyelerin yüzde 13’ü ücret ödemelerinde düzensizlik yaşandığını, yüzde 10’u ücretlerinde indirime gidildiğini, yüzde 5’i sosyal sigorta primlerinin yatırılmasında düzensizlik yaşandığını bildirildi.

Araştırmada, ‘‘Fazla çalışma kaldırılmasa da fazla mesai ödemelerinin kaldırılması, işletmelerin benimsediği temel stratejilerden biri olarak dikkat çekmiştir. Bu işletmelerin 5 ve üzerinde mühendisin çalıştığı kurumsal yapılar olduğu düşünüldüğünde, rakamlar büyük tabloyu görebilmek açısından daha da anlamlı olacaktır” denildi.

MMO üyelerinden gelen yanıtların, aynı sektördeki işletmelerin bir bölümünün krizden etkilenirken diğerlerinin sıkıntı yaşamadığını ya da ”krizi iyi olarak tabir edilebilecek” biçimde geçirdiklerini gösterdiği belirtilen araştırmada, ”Bu da ülkeler için olduğu gibi işletmelerin de krizi iyi yönetmeleri ya da yönetememeleri durumu arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Üyelerimizin geleceğe iyimser beklentilerle bakmadığı anketle tespit edilmiştir” yorumuna yer verildi.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr