MMO Eskişehir Öğrenci Komisyonu Yerel Kurultayı Yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Suat Mirza konferans salonunda 26 Şubat günü yapılan yerel kurultayda, öğrenci komisyonu üyeleri tarafından çeşitli sunumlar yapıldı ve Ankara’da yapılacak MMO genç kurultayı öncesi sunum yapılacak konular öğrencilerle tartışıldı.

İlk olarak kürsüye çıkan MMO Eskişehir Şube Başkanı Erhan KUTLU açılış konuşması yaptı. Kutlu konuşmasında genel bir ülke değerlendirmesi yaptıktan sonra mühendislik sorunlarına değindi.Sorunların çözümü için örgütlü mücadelenin şart olduğunu söyleyen Kutlu, bu konuda da öğrenci komisyonuna çok iş düştüğünü belirtti. MMO yönetimi olarak öğrenci örgütlenmelerine destek verdiklerini,kurultay çalışmalarını çok başarılı bulduğunu söyledi.

Açılış konuşmasının ardından kurultay başladı ve ilk sunumu ‘Neoliberal Politikalar’ başlığıyla Ercan Hüyüktepe yaptı. Konuşmasında neoliberal dönüşüm programlarının hızlandığı belirten Hüyüktepe sözlerine şöyle devam etti: “Uygulanan bu politikalar eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, barınmadan çalışma hakkına kadar bir çok alanda büyük yıkımlara neden olmuştur. Halkı daha da yoksullaştırarak güvencesiz çalışma koşullarına mahkum eden bu uygulamalardan biz mühendisler de aynı ölçüde etkilenmekteyiz.”

Daha sonra ‘Neoliberalizm ve Üniversiteye Etkileri’ başlıklı konuşmayı yapmak üzere Özlem Tuncay söz aldı. Üniversitelerin hızla piyasalaştırmalar sonucu eğitim merkezleri olmaktan çıkıp ticarethaneye dönüştüğünü, birçok üniversitenin kantinleri ve yemekhaneleri özel sektöre pazarladığını ve öğrencilerin her yıl ödedikleri paralarla daha da yoksullaştığının altını çizdi. “Bilimsel,nitelikli,eşit ve parasız eğitim için tüm üniversitelerde mücadele etmeliyiz”diyerek konuşmasını bitirdi.

Adından Devrim Çelebi kürsüye çıkarak ‘Üniversite Sanayi Toplum İlişkisi’ sunumunu yaptı. Okullarda ki ARGE çalışmalarının şirketlerin çıkarına yapıldığını söyleyen Çelebi bu araştırmaların halktan kopuk ve sermaye güdümlü olarak planlandığını söyledi. Ayrıca öğrencilerin okullarla şirketlerin anlaşmaları sonucu ucuz iş gücü olarak kullanıldığını belirtti.

Küresel Kriz ve İşsizlik’ başlığıyla sunum yapan Savaş Kocakaya, ekonomik krizin etkilerinin daha da derinleşeceğini ve kriz karşısında örgütlü mücadele etmenin zorunluluğundan bahsetti. İşsiz her geçen gün artması sonucu ortaya çıkacak sorunların hesabını krizi çıkaran sermayenin ödemesi gerektiğini söyledi.

Kocakaya’nın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Elif Kocakuş ‘Mühendislikte Kadının Yeri’ başlıklı sunumu yaptı. “Kadınlar toplumda hep ikinci planda tutulmuştur.Bizim mesleğimizde de kadınlara bakış açısı farklı değildir. Bizler ‘kadından mühendis olmaz’ anlayışını yıkmak için inatla mesleğimizi yaparak ve kadının üretimdeki yerinin önemini bir kez daha göstermek istiyoruz” diyerek kadın mühendislerin işyerlerinde iki kez ezildiklerini ama kadınlar olarak mücadele edeceklerini söyledi.

Yapılan sunumların ardından yerel kurultay sonuç bildirgesi çıkarıldı ve kurultay sona erdi.