MMO Danışma Kurulu Toplandı

MMO 42. Dönem 3. Danışma Kurulu 13 Mart günü Ankara Dedeman Otel’de toplandı. Merkez ve Şube yöneticileri, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri, şube müdürleri, meslek dalı ana komisyon üyelerinin çağrılı olduğu toplantıya 120’nin üzerinde katılım oldu.


Şube Genel Kurulları’nın tamamlanmasından sonra yapılması nedeniyle yeni yöneticiler kendilerini tanıttılar. Merkez Genel Kurulu öncesinde yapılan toplantı Genel Kurul’a ilişkin önerilerin de tartışılmasına zemin oluşturdu.

Açılış konuşmasını yapan Emin Koramaz dünya krizini ve etkileri, Ergenekon davası çevresinde süren düzenin statükocu faşist güçleriyle, değişimci faşist güçleri arasındaki çatışma, Tekel direnişi ve verilen destek, Devlet Denetleme Kurulu Raporu, Yabancı mühendislerin TMMOB’ye üye olmadan çalışabilmelerine olanak sağlayan kanun üzerinde durdu.

Yönetim Kurulu adına Ali Ekber Çakar’ın yaptığı 23 aylık Çalışma Raporu sunumunun ardından Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu adına konuşma yapıldı. Onur Kurulu sunumunda, dönem içinde Kurul’a gelen 94 dosyanın %90’dan fazlasının yapı denetim şirketlerine ve çoğunun da İstanbul’a ait olduğunu aktardı.

Daha sonra ise katılımcıların görüş ve değerlendirmelerine geçildi. Bu bölümde 21 konuşma yapıldı.

İstanbul ŞYK Yedek Üyesi Ertuğrul Bilir konuşmasında şu başlıklara değindi:

“Genel Kurul’a dönük önerilerimi paylaşmak istiyorum:

 Odamızın ana gelir kaynağı üye aidatları ve proje denetimleri olmalıdır. Üye aidatları artırılmalı, üyelerin aidatları ödemesi sağlanmalıdır. Odamızın gelirleri içinde aidat gelirleri %2-3 civarında yer alıyor. Gelirlerin büyük kısmı hizmet üretiminden kaynaklanıyor. Her ne kadar bu alanda hizmet kalitesinin yükselmesine katkıda bulunuyorsa da bu hizmetler odamızı ticari davranmaya zorluyor. Bu hizmetlerin akredite edilmesi de ticari mantığı dayatıyor.

Oda gözetim kriterleri kapsamında getirilen puanlama sistemi kaldırılmalıdır. Bu talep İstanbul Şube’nin çalışma programında da yeralmaktadır. Getirilen puanlama sistemi yanlış olmasının yanı sıra pratik olarak ta sorunlara yol açmaktadır. Üyelerin belgelerinin yenilenebilmesi için 2-3 saatlik seminerler düzenlenmek zorunda kalınmaktadır.

MMO Ana yönetmeliğinde yeralan “üyeler için mühendislik asgari ücreti tespit ederek yayınlamak” hükmü, ücretli mühendisler için de uygulanmalı ve ifade kuvvetlendirilerek, yayınlamak yanında uygulanmasını sağlamak için girişimlerde bulunmak ta yönetmelikte yeralmalıdır.

Meslek etiğinin korunması çabasında ve hak arama çabasında mağdur olan üyelere destek için Dayanışma Fonu oluşturulmalıdır. Çünkü biliyoruz ki meslektaşlarımız içinde imza kiralama, yapması gereken işleri yapmama gibi davranışlar tüm çalışma alanlarında oldukça yaygındır. Kapitalizmin kar hırsı ve işveren baskıları meslektaşlarımızı halka, çevreye, çalışanlara karşı davranışlara zorlamaktadır. Bunun karşısında dik durulabilmesini sağlamak için üyelerimize destek olmalıyız.

Genel Kurul’umuzda Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’nın bu dönem Odamız tarafından düzenlenmesini talep etmek için karar alalım. Biz, İstanbul Şube olarak, çalışma programımızda da yer aldığı gibi, bu kurultayı düzenlemeye adayız.

Odamızda güvencesiz çalıştırma biçimleri (sigortasız, geçici çalıştırma gibi) uygulanmamalıdır.

Mesleki tahakküme karşı Oda olarak üyelere sahip çıkmanın yanında, mühendislerin işçilerle birlikte sendikalaşması için çalışmalar yaparak meslektaşlarımızın dik durmasını sağlamalıyız.”

 Diğer Konuşmalarda Dikkat Çeken Vurgular;
Daha sonra söz alan konuşmacıların büyük çoğunluğu gözetim kriterleri ve puanlama sistemi üzerinde görüş bildirdi ve tamamı bu sistemin daha da geliştirilerek sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Diğer dile getirilen bazı görüşler şöyle:

–  Merkez Laboratuarımız kapasitesinin altında ölçüm yapabiliyor. Şubelerden ölçüm sayısının artırılması için destek bekliyoruz. Personel Belgelendirme Kuruluşu’muz Türkak’tan akredite; ve akreditasyon için de gözetim kriterleri isteniyor. Üniversitelerimiz de akredite oluyor. Gözetim kriterleri, yaşam boyu öğrenim mantığı açısından da gerekli. Yeni bir uygulama olarak Teknoloji Fakülteleri getiriliyor ve buralardan mezun olanlara “Uygulamalı mühendis” ünvanı verilmesi tartışılıyor. Oysa mühendislik zaten uygulamalı bir daldır.

– Kongre ve sempozyumların bir kısmı uluslar arası ölçeğe taşınmalı. Üniversite eğitimlerinde işlevli olacak ders kitapları yayınlanmalı. Mühendis ve Makina dergisindeki sosyal içerik çıkarılmalı ve yalnız teknik bir dergi olmalı. Gözetim kriterleri olmalıdır.

– Sadece üye aidatıyla çalışırsanız dernek olursunuz. O zaman mesleki denetim ve çalışmaları yapamayız. Eskiden üye aidatlarına dayanırken, çalışanların ücretini ödeyemiyorduk. Şimdi ise Odamız parlayan bir yıldızdır. Gözetim kriterleri her dönem geliştirilmelidir. Bilim ve teknoloji çok hızlı gelişiyor. Buna uymak gerekir.

– Enerji yöneticiliği eğitimlerinde Antalya da göz önüne alınmalıdır. Birçok belediyede Makina mühendisi yok, çalışması sağlanmalıdır. Puanlama sistemi eğitimin niteliğini ve kurumsallaşmayı artırdığından dolayı sürdürülmelidir.

– Öğrenci üyelerin ne kadarının daha sonra odaya aktif üye olduğu araştırılmalıdır. Öğrenci üyelere ödünç ders kitabı sağlama olanakları üzerinde durulmalıdır. Odadaki akredite olan teknik gücü sanayi kuruluşlarında paket olarak değerlendirmeliyiz. Biz bir çok alanda birden akredite hizmet veriyoruz. Bizden başka bunu sağlayabilecek kuruluş yok. Ama biz bunu yeterince değerlendiremiyoruz. Bizim odamız sorumlu müdürlük konusunda ceberut davrandığından (sigorta bilgilerini istemek vb) diğer odalardan daha fazla üyemize zorluk çıkarmış oluyoruz. Yaptığımız doğru, ama sorun oluşturuyor.

– Danışma Kurulu şubelere yayılmalı. Şubelerde düzenlenmeli. Gözetim kriterleri, sıkılaştırılarak, yoğunlaştırılarak uygulanmalı. Gözetim eğitimleri odaya sahip çıkışı artırıyor. Altyapısı olmayan yeni mühendislik bölümlerine karşı çıkmalıyız. Odamızda çalışan teknik görevlilerin eğitimlerini merkezi değil bölgesel düzeyde yaparak, geliştirmeliyiz.

– Yılda 8 bin kişi Makina bölümlerinden mezun oluyor. Oda hızla büyüyor. Kurumsallaşmaya önem vermeliyiz. İşsiz üyelere ilişkin çalışmaları yapmalıyız. Aidatlar önemli, ama yönetimler ve çalışanlar tersi yönde bir şey yapmıyor zaten. Ancak aidatlar toplandığında bile sadece ücretleri bile karşılamaz. Odamızı ürettiği hizmetler kamu yararına denetim işlevini yerine getiriyor. Oda amaçlarıyla çelişmiyor. Asgari ücretin uygulanmasını sendika sağlamalıdır. Odanın bunu uygulaması bizi Teknik Eleman Sendikası’na götürür. Kurultay’da alınan kararlar önemlidir, ama direk uygulamaya götürmez.

– Odada yönetici olmak için vaktiniz ve naktinizin olması gerekiyor. Mesleki gözetim kriterleri olmalı ve artırılmalıdır. Periyodik kontrollerde rakipler çıkarak seviye ve fiyatlar düşürülüyor. Firmalar da bunun kokusunu aldılar, bunu engelleyemedik. Enerji verimliliği eğitimleri çok doğru bir çalışma. Genel Kurul’da tüzük ve yönetmelikler konusu seçimlerin gölgesinde kalıyor. Gerektiğinde seçimsiz genel kurullar yaparak tüzük ve yönetmelikleri tartışmalıyız.

– EPDK ile doğalgaz protokolleri için çaba gösterelim. Gözetim kriterlerinin kapsamı ve içeriğinin geliştirilmesi önerilebilir. Bunun dışında bir öneri doğru değildir. Üye aidatları konusunda ise güçten, paradan ve iktidardan korkmayalım. Bir ideolojimiz varsa güç, para ve iktidar bunlara hizmet eder. İdeolojiniz yoksa sizi çeteleşmeye götürür. Bunlardan korkmayalım.

– Termik santraller konulu olarak sempozyum/kurultay türü bir etkinlik yapılmalı. Nükleer santral olayına ağırlığımızı koymalıyız. Bu bir makina mühendisliği işidir.

– Enerji eğitiminde artık şubeler kendi yağıyla kavrulmalıdır. Enerji eğitimlerine katılanlara iş bulunması için bu alanı tanıtan çalışmalar yürütülmelidir. Her şube bir enerji komisyonu oluşturmalı ve çalışmalarını merkezdeki Enerji Çalışma Grubuna haberdar etmelidir.

– Emperyalist güçler ülkemiz üzerinde oyunlar oynuyor. Gözetim kriterleri seminerleri yararlıdır ve devam etmelidir.

– Genel kurullarda toplantılara katılım çok düşük. Kocaeli’nde üyelerimizin %9-10’u işsiz olarak Şube’ye kayıt yaptırmış durumda. LPG istasyonlarımızı ve bilgi işlem güvenliğimizi iyileştirmeliyiz. Kocaeli Şube olarak biz de enerji eğitimlerine başlıyoruz.

–  Küresel krizin etkilerine karşı çalışmalar yapmalıyız. Ekonomi ve finans eğitimleri vermeliyiz. Üyelerimize serbest piyasayı öğretmeliyiz.

– Yeni arkadaşlara önerim, bir ekibin parçası olduğunuzu unutmayın, bireysel davranmayın. Onur Kurulu’nu hak edenlerin sayısı aslında şu anda görünenden çok daha fazla. Üyelerle ilişkilerimizi geliştirmek için İş ve Mühendis birimi kurduk ve hukuk birimimiz çalışıyor.

– Yeni iş olanakları yaratmalıyız. Oto servisler için yöneticinin Makina veya Otomotiv mühendisi olması şartının getirilmesi için çalışma yapmalıyız. Gözetim kriterlerini getiren ve uygulayanlara teşekkür ederim.


Son Konuşma Oda Yönetim Kurulu Başkanının

Bu konuşmaların ardından son olarak Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz kapanış konuşması yaptı. Koramaz konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Buradaki görüşler Genel Kurul’a taşınacak ve karar önergelerinde etkili olacak. MMO’nun görevi sadece meslektaşlarının haklarını korumak değildir. Aynı zamanda mesleğin gelişmesi ve kamu çıkarı lehine kullanılmasını sağlamaktır. Bunun için sağlam ve kalıcı gelir kaynakları gerekir. Bu kaynaklar Oda bağımsızlığına zarar vermemelidir. Odamızda üye aidatı ödeme oranı yüksektir. 35 bin üyemiz aidatını ödemektedir. Bunda da eğitim ve belgelendirmenin payı vardır. Odamız, gelirlerini mesleki faaliyetlerin kamu yararına yapılması yönündeki çalışmalardan elde etmektedir.

Oldukça sakat bir görüş var. Odayı ticarethane, oda yöneticilerini işveren, oda çalışanlarını işçi statüsünde görerek sendikalaşmayı savunan anlayış sakattır. Odada çalışan teknik görevliler tüm kurullara katılırlar, genel kurullara katılırlar, kendi ücretlerini belirlerler.

Hem oda çalışanlarının hukukunu koruyup, hem de sadece aidat gelirlerine dayanmak mümkün değildir. Bunu görmek için hendese ve geometriyi bilmeliyiz.

1975’lerde ilericiler Oda yönetimine gelince Demirel hükümeti bazı yetkileri Oda’dan aldı, böylece güçsüz düşürmeye çalıştı.

Odamızda geçici çalıştırılan kimse yoktur.

Oda asgari ücreti ancak tavsiye niteliğinde belirler. Yasayla kurulmuş bir kuruluştur. Yasasında asgari ücreti belirlemek yoktur. Ücretleri yükseltmek için alanlarda mücadele ederiz.

İşsiz mühendis olmaz. Bu nedenle geçen dönemde bu konudaki etkinliğin adı “işsizlik ve ücretli mühendisler kurultayı” olsun dedik. İşsizlik sistem sorunudur. Biz yatırımların artması için mücadele edeceğiz.

Emin Koramaz’ın konuşmasıyla toplantı sona erdi.

Danışma Kurulu üyesi Ertuğrul Bilir’in notlarından derlenmiştir.
politeknik.org.tr