Mimarlar Odası Ankara Şubesinden Mimarlar Odası Örgütüne Çağrı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Mimarlar Odası’nın 42.Dönemine yönelik, “TMMOB MİMARLAR ODASI VARSA TÜRKİYE KARANLIĞA VE GERİCİLİĞE TESLİM OLAMAZ!” metniyle tüm Mimarlar Odası örgütüne çağrı yaptı.  

Onlara ‘Pembe tuğlalardan yapılmış bir ev gördüm, pencerelerinin kenarında sardunyalar, çatısında güvercinler vardı’ diyecek olsanız,böyle bir evi hayal edemezler bile. Onlara ‘Yüz bin dolar değerinde bir ev gördüm’ demeniz gerekir. O zaman ‘Ah, ne kadar güzel bir ev!’ diyeceklerdir.” Küçük Prens
 

“TMMOB MİMARLAR ODASI VARSA TÜRKİYE KARANLIĞA VE GERİCİLİĞE TESLİM OLAMAZ!”

Peki ya yoksa?

Mimarlık ortamı ve Mimarlar Odası çok boyutlu bir saldırının hedefinde bulunuyor. Çıkartılan kanun ve kararnamelerle ülke kaynakları, kıyılar, ormanlar, akarsular, kentsel ve kırsal alanlar küresel sermayenin talanına sunuluyor. Bir taraftan serbest mimarlık hizmeti veren bürolar inşaat devlerinin ve yabancı firmaların taşeronlarına dönüşüyor, diğer taraftan TOKİ ve kentsel dönüşüm uygulamalarında olduğu gibi ülke bütününde konut üretimi yandaş ve gerici kadroların eliyle kentsel yağmaya dönüştürülüyor. Yandaş olmayanlar ise iş yapamaz durumda bırakılıyor.

Piyasacılıkla gericiliği, yozlaşmayla kültürsüzleşmeyi bir arada kendi bünyesinde cisimleştiren AKP iktidarı kendine muhalif tüm kurumları tasfiye etmeye çalışıyor, karanlık bir dikta rejimine doğru yol alıyor.

Devlet Denetleme Kurulunca hazırlanan rapor ve aynı doğrultuda Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca çalışmaları devam eden Mimarlık Meslek Yasası, Mimarlar Odası’nı kamucu niteliğinden arındırıp, TMMOB’den kopartarak bir “sicil tutma kurumu” na dönüştürmeyi hedefliyor.

Ne yazık ki 80’li yıllardan beri Mimarlar Odası bünyesinde tartışılan ve devrimci-demokrat mimarların tüm uyarı ve karşı çıkışlarına rağmen oy çokluğuyla kabul edilen Mimarlık Meslek Yasası taslağının benzeri bugün merkezi idare tarafından gündeme getiriliyor. Mimarlar Odası’nın birikimini yok etmeyi ve örgütlü gücünü parçalamayı öngören, mimarlık eğitimini ve mimarlık uygulamasını uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda biçimlendiren yasal düzenlemeler karşısında bazı çıkar grupları da avuçlarını ovuşturuyor. Bunlar arasında ne yazık ki, az sayıda da olsa, meslektaşlarımız da var.

Böylesi bir dönemde ,“Nasıl bir Türkiye’de, nasıl bir mimarlık?” sorusuna vereceğimiz cevap, ne bakanlık koridorlarına, ne de AB direktiflerine sığar. Mimarlar Odası’nın uluslararası ilişkilerde biriktirdiği deneyim önemlidir, ancak Oda politikaları Dünya Bankası’nın ve küresel sermaye gruplarının çıkarları doğrultusunda oluşan AB direktiflerinden bağımsız oluşturulmalıdır.

Siyasetten bağımsız bir mimarlık ve mekân üretim süreci düşünülemez. O halde bu saldırının karşı politiğinin oluşturulması gerekiyor. Toplumcu, aydınlanmacı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öne çıkaran bir Mimarlar Odası bu saldırıya yanıt verebilir; mücadele ettiği oranda kazanır, mücadele etmediği zaman kendi varlığı da ortadan kalkar. Dolayısıyla Mimarlar Odası’nın yeniden devrimci geçmişini hatırlaması, mesleki sorunların ülke sorunlarından ayrı düşünülemeyeceği bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Mimarlar Odası ancak bu sayede toplum hizmetinde olabilir.

TMMOB Mimarlar Odası Gücünü Mücadeleci Eylem Programında Birleştirmelidir.

Gücümüzü birleştirmemiz, bunun için de aklımızı ortaklaştırmamız gerekiyor. Ancak net bir mücadele ve eylem programıyla bu saldırıyı göğüsleyebiliriz. On yıllardan beri bir mücadele geleneği oluşturmuş Mimarlar Odası’nın varlığı sorgulanırken, ancak güçlü, örgütlü, sözünü gürce söylemekten ve eyleme geçmekten çekinmeyen, çözüm üretir bir Mimarlar Odası bu süreci tersine çevirebilir.

Mimarlar Odası için; ne siyasi olmayan bir varoluş, ne eylemsiz bir siyaset, ne de örgütsüz bir eylemlilik mümkündür.

Çağrımız tüm Mimarlar Odası örgütünedir:

Mimarlar Odası’nın “var olduğunu”, TMMOB ile bir güç olduğunu kanıtlayalım!
Aydınlık yarınlar için, özgürlük için, adalet ve demokrasi için, toplum hizmetinde bir mimarlık ve Mimarlar Odası için tüm meslektaşların sahip çıkacağı bir mücadele programını hep beraber oluşturalım!

 

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

Kaynak: dimp.org