Makina Mühendisleri Odası: “TÜRK-İŞ’in Aldığı Grev Kararı ile Dayanışma İçerisindeyiz”
Spread the love

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Kamuda Çalışan İşçilerin Toplu İş Sözleşmelerinin İmzalanmamasından Kaynaklanan Haksızlığın Karşısında, Bu Uğurda Mücadele Eden TÜRK-İŞ’in Aldığı Grev Kararı İle Dayanışma İçerisindedir.

Bugün kriz koşullarında, emeğin hakları ve yaşam alanı her geçen gün daralırken AKP hükümetinin aylardır sözleşmelerinin imzalanmasını bekleyen kamu işçilerine ve onların meşru temsilcisi TÜRK-İŞ’e karşı takındığı tutum kabul edilemez.  İlk altı ay için %2.5 zam, ikinci altı ay için %4’lük zam artışı öngören ve yaşam koşullarını iyileştirmekten çok uzak, utandırıcı paketler, hükümetin işçilerin yaşamına karşı duyarsızlığının açık bir göstergesi, iktidarın yüzünü hangi kesimlere döndüğünün önemli bir sağlamasıdır.

Oysa, bütün dünyayı sarsan, Türkiye’yi de derinden etkileyen krizden çıkışın en gerçekçi ve adil çözümü toplum kaynaklarının tüm alanlara eşit şekilde dağıtılmasından, emeğin yaşam standartlarının geliştirilerek, üretimin canlandırılmasından geçmektedir. TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların üyesi olan 300 bin işçinin de, hakları her gün gasp edilen on binlerce insanımızın beklentisi de budur.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bu anlayışla, 7 Temmuz’da 1 saatlik greve gideceğini ve haklarından vazgeçmeyeceğini ilan eden TÜRK-İŞ’in eylem kararını desteklemekte, işçilerin ve emekçilerin daha adil bir gelecek kurma konusundaki kararlılığını dayanışma duygularıyla kucaklamaktadır.

Emin KORAMAZ
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Yönetim Kurulu Başkanı

 


Spread the love