Maden Mühendisleri Odası 2. Öğrenci Kurultayı Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Maden Mühendisleri Odası II.Öğrenci Üye Kurultayı, 7-8 Mart 2009 tarihlerinde 17 üniversiteden 150 öğrenci delegenin katılımıyla Antalya‘da gerçekleştirilmiştir.


Üniversitelerdeki yerel kurultaylarda tartışılarak oluşturulan “Nasıl Bir Maden Mühendisliği Eğitimi-Nasıl Bir Üniversite”, “Maden Mühendisliğinde İşsizlik ve İstihdam”, “Maden Mühendisliğinde Staj”, “Nasıl Bir Öğrenci Örgütlülüğü” konularındaki görüşler,  kurultayda değerlendirilmiş ve karara bağlanmıştır. İki gün süren kurultayda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili bir özel oturum da gerçekleştirilmiştir. Kurultay, Odamızla birlikte Kimya, Elektrik, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odaları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Meslek Odalarının Örgütlenmesinde Öğrenci Örgütlülüğünün Yeri ve Önemi” konulu panelle sona ermiştir.  

İki gün süren kurultay kapsamında dile getirilen görüşler ve saptamalar ana başlıkları ile aşağıda özetlenmiştir:  

– Neo-liberal politikalar ve üniversitelerdeki uygulamalarından derhal vazgeçilmelidir.

– Maden mühendisliği eğitimi kamusal ihtiyaca göre düzenlenmelidir.

– Üniversitelerin ticarileştirilmesine karşı çıkılmalıdır.

– Herkese eşit, parasız eğitim olanağı sağlanmalıdır.

– YÖK kaldırılmalı, üniversiteler bilimsel, özerk ve demokratik olmalıdır.

– Eğitim parasız olmalı, harçlar kaldırılmalıdır.

– İhtiyaç sahibi öğrencilere devlet tarafından karşılıksız ve yeterli oranda burs olanağı sağlanmalıdır.

– Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.

– Yeni bölümlerin açılması engellenmelidir.

– İkinci öğretimler kaldırılmalıdır.

– Ezberci eğitime karşı pratik eğitim öne çıkartılmalıdır.

– Tüm öğrencilere ücretli, sigortalı staj olanağı sağlanmalıdır.

– Kültür- sanat etkinlikleri için üniversitelere ayrılan bütçe artırılmalıdır.

– Barınma, ulaşım, yurt, burs olanakları arttırılmalıdır.

– Öğrencilerin üniversitelerde karar süreçlerine katılmaları sağlanmalıdır.

– Jandarma, polis, özel güvenlik kampuslardan çıkartılmalıdır.

Bu talepler çerçevesinde;

– Genç Madenci; mesleki dayanışmayı sınıfsal dayanışma ile birleştiren demokrat, ilerici ve yurtsever kimliğini koruyacaktır.  

– Genç Madenci; emperyalizme, faşizme, ırkçılığa, gericiliğe, şovenizme, sömürüye, özelleştirmelere, toplumsal şiddete, cinsiyet ayrımcılığına, sosyal adaletsizliklere, gelir dağılımındaki adaletsizliklere, savaşa, silahlanmaya karşı olacaktır.

– Genç Madenci; emekten, bilimden, halkların kardeşliğinden, sosyal ve ekonomik adaletten, dayanışmadan yana olacaktır.

– Genç Madenci; karanlığa karşı aydınlığı, savaşa ve işgale karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, linç kültürüne karşı kardeşliği, sermayeye karşı emeği, baskıya ve zora karşı özgürlüğü savunmaya, neoliberalizme, gericiliğe ve ırkçılığa karşı mücadele bayrağını yükseltmeye devam edecektir.

Genç Madenci Geleceğine Sahip Çıkıyor.

Aydınlık Bir Gelecek İçin Karanlığı Kazıyoruz.

 

 

 

TMMOB

Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu