Maden Mühendisleri Odası 2. Öğrenci Kurultayı Sona Erdi

Maden MO tarafından düzenlenen 2.ÖĞRENCİ KURULTAYI (MAMÖK-2) 7-8 MART 2009 tarihlerinde Antalya‘da yapıldı.

17 Üniversiteden 150 öğrenci üyenin katıldığı kurultayda Eğitim, İşsizlik, Staj, Örgütlenme ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü konuları işlendi.

Kurultay son gün yapılan “Meslek Odalarının Örgütlenmesinde Öğrenci Örgütlülüğünün Yeri ve Önemi” konulu panelle sona erdi.