Maden MO: “Yine İhmal, Yine Giden Canlar”

17 Haziran 2013 tarihinde Muğla ili Milas ilçesine bağlı Güllük beldesindeki atık su arıtma tesisinde bakım yapılırken, taşeron bir firmanın 7 işçisi biriken metan gazından etkilenerek boğulma nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Öncelikle yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Metan gazı (CH4), hidrokarbonların alkanlar grubundan, doğada bol olarak bulunan renksiz, kokusuz bir gazdır. Kömür madenlerinde oluşan grizu (metan gazı + hava karışımı) bileşiminde bulunduğu gibi, su altındaki bitkisel maddelerin bakterilerle bozuşması sonucu da ortaya çıkar. Metan, bazı organik maddelerin mayalanması (bataklık gazı, doğal gaz) ya da  oksijen olmaksızın organik maddelerin yüksek ısı altında termokimyasal bir reaksiyonla çözülmesi  sonucu oluşur. Kısaca, pek çok ortamda oluşabilecek ve önlem alınmadığı takdirde ciddi olumsuz sonuçlar yaratabilecek bir gazdır.

Toplumumuzun kömür madenciliğiyle tanıdığı ancak son yıllarda değişik alanlarda yaşanan iş kazalarıyla da gündeme gelen metan gazından, kapalı ortamlarda (metro, tünel, yeraltı yapıları, yeraltı otoparkları, yerüstündeki kapalı depolar, akaryakıt depoları vb.) çalışanların etkilenmemesi mümkün değildir. Metan gazı; havadan hafif, boğucu ve patlayıcı bir gazdır. Havalandırma yapılmadığı ve biriktiği ölçüde tehlike artar.  Metan gazıyla mücadele, çok özel bilgi, deneyim ve donanım gerektirir.

Söz konusu olayın olası nedenleri arasında; havalandırmanın yapılmadığı ve metan gazı birikimine neden olunduğu, metan gazı ölçüm cihazının kullanılmadığı, risk analizinin yapılmadığı ya da olası risklere göre önlem alınmadığı, çalışanların olası risklere göre eğitilmediği, iş güvenliği ekipmanlarının (ferdi koruyucu gaz maskesi, oksijen maskesi vb.) kullanılmadığı, denetimlerin yeterince yapılmadığı ve kamu kurumu olan belediyelerin asli görevlerini taşeronlaştırarak hizmet alması gibi nedenler bulunmaktadır.

Her türlü yeraltı yapılarında ve kapalı ortamlarda metan gazı ya da diğer zararlı gazların oluşması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle böyle ortamlarda yapılacak çalışmalarda konusunda uzmanlaşmış mühendis çalıştırılması ve risk analizi yaptırılması bir zorunluluktur. Aldıkları akademik eğitim ve  iş deneyimleri gereği, maden mühendisleri  bu konuda yetkinleşmişlerdir.

Bu düşüncelerle; olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına sabır diliyor, Maden Mühendisleri Odası olarak benzer kazaların yaşanmaması için her türlü bilgi ve deneyim desteğini vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası