Maden MO: “Şırnak’ta yine göçük, yine facia, yine katliam”
Spread the love

Şırnak‘ta bulunan, ruhsat uhdesi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu‘na (TKİ) ait olan ve İl Özel İdaresi tarafından kapatılan kömür ocaklarında, 04 Haziran 2014 tarihinde kaçak üretim çalışması sırasında oluşan göçükte 1 işçi, 11 Haziran 2014 tarihinde yapılan kaçak üretim çalışması sırasında meydana gelen göçükte ise 3 işçi daha yaşamını yitirmiştir.

3213 sayılı Maden Kanunu‘nun 10 nci maddesi gereğince ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapıldığının tespiti halinde faaliyetlerin durdurulması, üretilen madene mülki idare tarafından el konulması ve idari para cezası öngörülmektedir. Yine aynı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince faaliyeti durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulunulması, haksız yere hak iktisabı olarak değerlendirilmektedir. Bu fiiller aynı zamanda Türk Ceza Kanunu kapsamında da suç sayılmaktadır.

Maden Kanunu hükümlerini yürütmek ile yükümlü bulunan Bakanlar Kurulu‘nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı‘nın, Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nün aynı zamanda, mülki idare birimlerinin, kapatılmış olan bu ocaklarda kaçak kömür üretimine bir an evvel engel olmaları ve ruhsat sahasında gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak, can kayıplarının önüne geçmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kanuni görevlerini yerine getirmeyen, yetkililerin cezai sorumlulukları doğacaktır.

Yaşamını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor, yetkililerin sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu


Spread the love