Maden MO: “Polis Saldırısına Uğrayan Maden ve Enerji Emekçilerinin Yanındayız”
Spread the love

Tüm dünyada enerji alanında yürütülen serbest piyasa uygulamaları sorgulanırken, enerji arz güvenliği sorunuyla karşı karşıya bulunan ülkemizde AKP Hükümeti, enerji alanında özelleştirmeleri sürdürmektedir. TBMM‘de bir gece operasyonu ile torba yasanın içine termik santrallere kömür sağlayan linyit sahalarının, özelleştirilmesini sağlayan bir hüküm konulmuştur. Bu hükümle; Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ)işlettiği ve termik santrallere kömür sağlayan bütün linyit sahalarının, termik santraller ile birlikte yerli-yabancı enerji tekellerine verilmesi amaçlanmıştır.

27 Ağustos 2013 tarih ve 28748 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2013/146 sayılı kararına göre, Muğla – Yatağan ve Milas‘taki 3 termik santral ile kömür sahaları özelleştirme kapsamına alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde ise söz konusu santraller ve kömür sahalarının ihale ilanına çıkılmıştır.

Yatağan‘daki enerji ve maden emekçileri; işlerini, ekmeklerini, çocuklarının geleceğini korumak için ilk günden itibaren direnmeye başlamışlar, direniş çadırıkurarak haklı mücadelelerinde seslerini duyurmaya çalışmışlardır.

26 Kasım 2013 tarihinde işçiler, işyerlerinin özelleştirilmesi için ihale ilanına çıkarılmasına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yapmak istemişlerdir. Bu yasal ve haklı taleplerini gerçekleştirdikleri sırada polisin gazlı ve basınçlı su saldırısı ile karşılaşmışlar ve bunun sonucunda 20 emekçi yaralanmıştır.

AKP iktidarının her toplumsal olayda alışkanlık haline getirdiği bu müdahaleyi, emekçilerin en doğal haklarının dahi kullanılmasına izin verilmeyen antidemokratik ve hukuksuz uygulamaları şiddetle kınıyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, iş ekmek özgürlük mücadelesi veren, haklarını korumak isteyen maden ve enerji emekçileriyle dayanışma içindedir ve onların haklımücadelesini desteklemektedir.

Maden Mühendisleri Odası


Spread the love