Maden MO: “Daha Kaç Canımızı Yitireceğiz?”
Spread the love

Dünya Madenciler Günü haftasında yine canımız yanmış, 6 Aralık 2013 tarihinde Zonguldak‘ta 4 maden işçisi daha iş cinayetleri sonucu yaşamını kaybetmiştir. Yaşananlar iş kazası değil iş cinayetidir, çünkü iş kazaları daha önceden öngörülemeyen ve önlem alınamayan olaylardır. Oysa bu kazalar, geliyorum demektedir.

Son olayda, 3 kişi “kaçak ocak” olarak tanımlanan yeraltı kömür ocaklarında yaşamını yitirmiştir. Bugüne kadar bu ocaklarda onlarca insanımız yaşamını yitirmiştir. Kadın ve çocuk işçiler, hiçbir iş güvenliği olmayan bu ilkel ocaklarda yıllardır kömür üretmekte ve buralarda üretilen kömürler pazarlanmaktadır. Bu ocaklara elektrik hattı çekilmekte, maden makineleri monte edilmekte ve çalıştırılmaktadır. Kaza olana kadar yasal görülen !!! bu ocaklar, iş kazası olduğunda hemen “kaçak ocak” olmaktadır. Bütün bu olup bitenler hakkında yetkililer; kör, sağır, dilsiz olmaktadır.

Ülkemizde madenler, Maden Kanunu hükümleri doğrultusunda işletilmektedir. Yine çalışma mevzuatı, İş Kanunu ve İş Güvenliği Yasası hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu anlamda “kaçak ocak” diye bir kavramın hukuk devletinde karşılığı bulunmamaktadır.

Zonguldak‘taki bu oluşumlarla ilgili olarak Odamız defalarca ilgilileri uyarmış ve raporlarını iletmiştir. Buna rağmen bu güne kadar bu olumsuzlukları giderecek ciddi bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına ve Zonguldak Valisine aşağıdaki soruları soruyor ve kamuoyu adına yanıtlanmasını talep ediyoruz;

-Yıllardır yetkililerce bilinen ve basında da sıklıkla yer alan “kaçak ocak” tanımı ne anlama gelmektedir?

-Son 10 yılda benzer olaylarda kaç vatandaşımız yaşamını yitirmiştir? Kaç vatandaşımız yaralanmıştır?

-Yasak olmasına rağmen kadın ve çocukların yeraltı kömür ocaklarında ilkel koşullarda çalıştırılmasına neden göz yumulmaktadır ?

-Bu olumsuz durumu düzeltmek için hangi idari önlemler alınmıştır ?

-Yasalara uygun olarak çalışan işletmeleri de zorda bırakan bu uygulamalar ne kadar yasa ve yönetmeliklere uygundur?

-Ruhsat alınmadan maden ocağı işletilmesi, Maden Kanunu‘nun 12. maddesine göre devlet ve mülki idare tarafından engellenmesi gerekirken bu konuda neden hiçbir çalışma yapılmamaktadır?

-İhbar üzerine kapatılmış olan “kaçak ocakların” tekrar açılması neden engellenememektedir?

-Kaçak ocaklar bir yana, müfettiş raporları ile kapatılma kararı verilmiş olan maden ocaklarıneden kapatılmamaktadır?

-Tüm bu yaşananlar ışığında, hukuki ve vicdani sorumluluk gereği istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

Yaşamını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor, yetkililerin sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz.
Maden Mühendisleri Odası


Spread the love