KMO İstanbul Şubesi Görev Bölüşümü Yaptı

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 42. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı.


KMO İstanbul Şubesinde 13-14 Şubat 2010 tarihlerinde gerçekleşen Genel kurul ve seçimler sonucunda yeni yönetim kurulu seçilmişti.

Yeni yönetim kurulu yaptığı ilk toplantıda görev bölüşümü yaptı. Buna göre Şube Yönetim Kurulu görevleri şu şekilde paylaştırıldı:

Başkan : Haşmet Camcı
II. Başkan : Özgür Öztürk
Sekreter Üye : İlker Karabulut
Sayman Üye : Özlem Kizir
Üye : Serkan Küçük
Üye : Onur Gökulu
Üye : Selin Saadet Top