Kimya Mühendisleri Odası: “Sivas’ta Yaşananları Unutturmayacağız !”

Sivas Madımak otelinde yaşanan katliamın, gericiliğin, yobazlığın vahşete dönüşünün  üzerinden 16 yıl geçti. Vahşetin bedelini 33 aydın canıyla ödedi.

Aradan geçen yıllar boyunca gericilik, cemaatleşme giderek arttı ve toplumun geniş kesimlerine nüfus etmeye başladı. Artık kuşatılan sadece bedenlerimiz değil. Aklımız ve vicdanımızda kuşatılmış durumda.

Özgürlüğü, bilimsel düşünceyi savunanların yerini, bilinmezciliğe sarılan, sorgulamadan kabullenen insan yığınları almaya başladı. Düzen artık bilimi, aklın özgürleşmesini savunanları kusuyor, çarkın dışına itiyor.

Cemaatleştirilmeye çalışılan toplum, biat kültürü ile başına gelen her şeyi olağan görmeye başlıyor. 16 yıl önce Sivas’ta yaşanan gericilik sarmalı bugün memleketin hemen her yerinde bizi kuşatıyor, bizi teslimiyetçiliğe itiyor. 

Bugün ilerici, yurtsever, tüm demokrasi güçleri bizi kuşatmaya çalışan gericilik sarmalına karşı mücadele bayrağını yükseltmelidir.

Bağımlı, karanlık bir memleketten aydınlık günlere mücadele ederek, cemaatlere karşı örgütlenmeyi savunarak çıkacağız.  

Karanlık bulutları püskürtmek, Sivas’ta yaşananları unutmamak, unutturmamak için, 2 Temmuz 2009 günü başta Ankara Toros Sokak, İstanbul Kadıköy Naitulus mağazası önünde olmak üzere,  etkinlik yapılacak tüm illerimizde TMMOB pankartı altında buluşuyoruz. 

 

TMMOB

Kimya Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu