Kitap: Kapitalizm, İnsanlık ve Mühendislik: Türkiye’de Mühendisler, Mimarlar

“… 1960’larda başlayan planlı kalkınma ve sanayileşme politikalarının oluşumundaki itici güç olan Mühendis-Mimarlar, TMMOB çatısı altında bilimin ve insanlığın birbirinden ayrılmayacağına olan inançlarını sürekli sürdürme çabası içinde olmuşlardır.

Bugün Türkiye’deki Mühendis-Mimarların içinde bulundukları ekonomik koşullar, çalışma yaşamındaki işlev ve sorumlulukları, sınıfsal konumları, mesleki ve ideolojik oluşumlarına ilişkin zengin bir tartışmayı içeren bilgileri sunan bu kitap, Türkiye’deki bütün Mühendis-Mimarların geniş katılımını sağlayacak üretken bir diyaloğun başlatılmasının önemli bir aracı olacaktır.”

Yayınlayan: TMMOB

Yazan : Ahmet Haşim KÖSE, Ahmet ÖNCÜ

Baskı Tarihi: Nisan 2000