JMO: Hakkari’de Bir Kez Daha Ortaya Çıkan, Çocuklara da Yönelmiş Vahşeti Şiddetle Kınıyoruz!
Spread the love

Jeoloji Mühendisleri Odası, 24 Nisan 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaparak, Hakkari’de 14 yaşında bir çocuğa yönelik şiddeti kınadı.

HAKKARİ’DE BİRKEZ DAHA ORTAYA ÇIKAN, ÇOCUKLARA DA YÖNELMİŞ VAHŞETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ !

Şiddet, baskı ve inkar politikaları nedeniyle çözülmeyen Kürt sorunu acı ve gözyaşı üretmeye devam ediyor.

Son olarak, yerel seçimlerden sonra DTP ye karşı başlatılan operasyonları protesto etmeye yönelik gösterilerde, çocuklara karşı uygulanan şiddet ve vahşetin yüzü Hakkari‘de gözler önüne serilmiştir. 14 yaşındaki bir çocuğa acımasızca, öldüresiye saldırılmış ve komaya sokularak adeta düşman! bertaraf edilmiştir!. Bu saldırı, sadece hastalıklı bireysel bir ruh halinin değil, çözümü şiddet ve baskıda gören politikanın bir yansımasıdır. Bu saldırı, çocukların çocuk olarak kabul edilmeyip terörist suçlamasıyla hapisle cezalandırılma anlayışının da devamıdır.

Gerici şoven bakışa sahip geleneksel şiddet ve baskı politikalarının barışın önünde engel olduğunu biliyoruz ve Türkiye halklarına büyük acılar yaşatan bu durumun son bulması, barış ve diyalog yolunun açılması için adım atılması gerektiğini vurguluyoruz.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak; son olarak 14 yaşındaki Seyfi‘de somutlanan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bir kişinin değil tüm sorumlularının cezalandırılmasını ve yasal bir partiye karşı yapılan operasyonların durdurulmasını talep ediyoruz.

Barış, demokrasi ve insanca bir arada yaşama hakkını savunan güçlerin dayanışması ile bu saldırıların aşılacağına İnanıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla durulur.

TMMOB
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI


Spread the love