İMO: “Yok saymakla Tarih Yok Olmaz”
Spread the love

Yortanlı Barajı nedeniyle sular altında kalma tehdidi yaşayan Allianoi ile ilgili olarak İnşaat Mühendisleri Odası 2 Eylül 2010 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İzmir‘in Bergama İlçesi yakınlarında bulunan ve geçmişi Helenistik Döneme kadar uzanan Allianoi, bölgede yapılan Yortanlı Barajı nedeniyle sular altında kalma tehdidi altında…

Allianoi‘nin sular altında kalmasını engellemek için yıllardır verilen mücadeleye rağmen, DSİ ve Hükümet bu konudaki ısrarcı tutumunu sürdürüyor.

Dünyanın ilk hastanelerinden birinin de bulunduğu Pergamon yakınlarında bulunan Allianoi, kökeni prehistorik çağlara uzanan, Eski Yunan‘dan bugüne kadar bölgede egemen olan tüm kültürlerin izlerini taşıyan bir yapı. Bir “hidroterapi merkezi” olarak inşa edildiği düşünülen antik yapı, 1980‘li yılların başına kadar aktif olarak ılıca olarak kullanılmaya devam etti. Bu özelliğiyle yapı 2 bin yıl önceki yapılma amacını günümüze bağlayan ender antik yapılardan birisi.

Tüm insanlığın ortak mirası konumunda olan bu yapının korunması ve gelecek kuşaklara en iyi biçimde korunarak aktarılması gerekmektedir.

1990‘lı yılların ortalarında başlayan kazılarda pek çok değerli esere ulaşılan, 2001 yılında 1. Dereceden Sit Alanı ilan edilen Allianoi, 2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “termal kültür, turizm, koruma ve gelişim bölgesi” olarak tanımlandı. Bu karar uyarınca Allianoi için koruyucu ve kurtarıcı tedbirler almak gerekirken, DSİ adeta dalga geçercesine, Allianoi‘nin kille kaplanarak sular altında bırakılmasını kararlaştırmış, bu karar mahkemeden dönünce de yapının kil yerine kumla kaplanması gündeme getirilmiştir.

Tarihi olduğu gibi hukuku da ayaklar altına alarak işleyen bu akıl almaz sürecin vardığı son nokta ise DSİ‘nin bağlı olduğu Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu‘nun “Allianoi diye bir yer yok” açıklamasıdır. Tarihi kalıntılar zamanın tüm yıpratıcılığına rağmen dimdik ayaktayken, Sayın Eroğlu, bir sözüyle tüm tarihi ortadan kaldırmak istemektedir.

Tarih ve bilim dışı bu ciddiyetsiz yaklaşım, Hükümetin tarihsel ve kültürel değerlere bakış açısının göstergesidir. Hükümet bu tutumundan biran önce vazgeçmeli ve başta Allianoi ve Hasankeyf olmak üzere tarihimize ışık tutan değerlerimiz sular altında bırakılmamalıdır.

  

Serdar HARP
İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı


Spread the love