İMO Ankara Şubesi: “Çalışanlar Haklarını Koruyacak, Yeni Haklar Kazanacaktır”

ÇALIŞANLAR HAKLARINI KORUYACAK… YENİ  HAKLAR KAZANACAKTIR.

Hükümet çalışanlara saldırıyor: Demokratik haklar ayaklar altında…

Hükümet taşeronlaştırmayı  ve taşeronu savunmak için sokakta: Sendikaya polis engeli…

Güvencesizleştirmeye karşı aktif mücadele yürüten Dev Sağlık-İş Sendikasının taşeronlaştırmaya karşı Adana’da Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki temsilciliği aracılığıyla kazanmış olduğu zaferi tüm Türkiye’de güvencesizleştirmeye karşı bir kampanyaya dönüştürmek amacıyla Ankara’da yapmış olduğu yürüyüş hükümetin kolluk güçleri tarafından engellenmek istendi.

Ölen işçiye de saygı yok: AKP binaları polis korumasında…

Özelde çalışanların genelde ise bütün yurttaşların kazanılmış haklarının tasfiye edilmesi görevini layığıyla yerine getirmeye çalışan hükümet artık halkla arasına polis barikatı kurmak zorunda kalıyor. Tekel İşçileri, arkadaşları Hamdullah Uysal’ın ölümünden ve cenazesinin işçilerden kaçırılmasından sorumlu tuttukları AKP’nin, Ankara İl Binası’na giderek demokratik tepkilerini göstermek istediler. Fakat kapısı emekçilere her daim kapalı olan AKP, işçilerin 13’ünü polis aracılığıyla gözaltına aldırarak toplumsal muhalefete karşı kendi görevini bir kez daha göstermiş oldu.

Çalışanların Örgütlü Güçleri saldırılara yanıt verecektir…

AKP, güvencesizleştirme ve taşeronlaştırma uygulamalarını hayata geçirmek için saldırılarını polis şiddeti ile de perçinlemeye çalışmaktadır. Varolan durum çalışanların haklarına yönelmiş olan bu saldırıların münferit vakalar olmadığını gösteriyor. Sermayenin yeni stratejisine karşı emek örgütleri topyekün mücadele etme olgunluğuna ve kabiliyetine sahiptir. İMO Ankara Şubesi bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmeye hazırdır.

İMO Ankara Şube
19. Dönem Yönetim Kurulu