HKMO: “Atatürk Orman Çiftliği Halkındır Sahip Çıkıyoruz”
Spread the love

Atatürk tarafından 1925 yılında kurulan, 1937 yılında arazi büyüklüğü 52 bin dekara ulaşan, 11.Haziran.1937 tarihinde Atatürk‘ün yazdığı vasiyet mektubu ile Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi‘ne emanet edilen, hem, yerleşim ölçeğinde bir insan, doğa, tarım ve üretim projesi olan ve hem de, simgesel bir kamusal alan olan, ancak; tarihsel süreçte çeşitli düzenleme ve yöntemlerle, ekonomik ya da ideolojik amaçlarla parça parça çalınan, yağmalana yağmalana tüketilen, her gün biraz daha öldürülen Atatürk Orman Çiftliği‘ne yönelik saldırılara ve hukuksuzluklara karşı mücadeleye devam ediyoruz.

Son olarak basında ve kamuoyunda “Ak-Saray”, “Başbakanlık Sarayı” olarak da anılan “Başbakanlık Hizmet Binası” yapımı için Atatürk Orman Çiftliği arazisine yönelik düzenlemeler, girişimler ve alınan kararlar üzerine aralarında Odamızın da bulunduğu meslek kuruluşlarının açtıkları davalar sonucunda, Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde yeralan Gazi Tesisleri alanının, 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Şerhinin kaldırılarak sadece 3. derece Doğal Sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 10.08.2011 tarih ve 6281 sayılı kararının, yine Atatürk Orman Çiftliği içerisinde yer alan yaklaşık 7 hektarlık alanın Tarihi Sit statüsünün kaldırılmasına ilişkin Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 03.02.2012 tarih ve 468 sayılı kararının iptallerine karar verilmiştir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince, mahkeme kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecbur olduğunu, mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili idare aleyhine dava açılabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de dava açılabileceğini ilgili idarelere ve kamu görevlilerine hatırlatır; tarihimizin, kültürümüzün, ülkemizin ve geleceğimizin yokedilmesine asla izin vermeyeceğimizi, ülke ve toplum değerlerimizi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar savunmaya, süreci yakından izlemeye ve halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası


Spread the love