Güvenceli Çalışma Hakkı için İstanbul’da Atölye Toplantısı

21-22-23 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan Halkın Hakları Forumu öncesinde Güvenceli Çalışma Hakkı Atölyesi’nde taşeron işçiler, güvencesiz ve ücretli öğretmenler, çağrı merkezi çalışanları, mühendisler, sendikacılar biraraya gelerek deneyimlerini ve fikirlerini paylaştı. 

 

İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirilen ve forum sekretaryası adına Umar Karatepe’nin açılış konuşmasını yaptığı etkinliğe Atilla Özsever moderatörlük yaptı. DİSK İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uzmanı Tevfik Güneş ve Eğitim-Sen üyesi Aziz Yılmaz’ın sermayenin politikaları, gericiliğin sendikalar üzerindeki etkileri ve Torba Yasa Tasarısı üzerinde yaptıkları sunum ile başlayan forumda daha sonra çeşitli direnişlerin ve örgütlenme pratiklerinin anlatıldığı sunumlar yapıldı. 

Hamile olduğu için Kemerburgaz’daki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ndeki işinden çıkartılan Aysel Polat bu bölümdeki ilk sözü alırken, yaşadığı süreci anlattı. Daha sonra Birleşik Metal-İş adına alınan sözde, sendikanın çeşitli işyerlerinde vermiş olduğu ve sürdürdüğü direnişlerden bahsedildi. 

Direnişte olan PTT işçileri, Hava-İş’e üye oldukları için işten çıkarılan Sabiha Gökçen Havalimanı işçileri, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dev-Sağlık-İş’e üye işçiler, Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği’nden katılımcılar söz alarak bu alanlarda yaşanılan örgütlenme süreçleri ve gelinen durum katılımcılarla paylaştılar. Ardından Eğitim-Sen Güvencesiz Öğretmenler Komisyonu adına ve Ücretli Öğretmenler adına yapılan konuşmalarda öğretmenlerin değişik biçimlerde yaşadıkları sorunlar ifade edildi.

Direnişlerini kazanan Sapphire işçileri, Gaziosmanpaşa’da yaşadıkları direniş deneyimini aktaran enerji işçileri, ağır çalışma koşulları altında çalışan set işçileri, Okmeydanı Hastanesi’nden işçiler söz alarak örgütlenme pratiklerini anlattılar.

Politeknik adına yapılan konuşmada mimar ve mühendislerin giderek güvencesiz hale geldiği, mimar ve mühendisler olarak büyük bir yıkımla karşı karşıya oldukları belirtilirken, Dev Sağlık-İş üyesi bir işçi de asgari ücretin insanca yaşanacak bir ücret olması talebiyle gerçekleştirdikleri eylemleri anlattı.

Yapılan toplantı sonunda Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun güvencesizleştirme ve sermayenin yeni dönem saldırı politikaları ile ilgili aldığı sözün ardından burada toplanan verilerin ve önerilerin 21-22-23 Ocak tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan foruma taşınması kararıyla atölye sona erdi.

 

politeknik.org.tr