EMO‘dan Kamu Emekçilerine Destek
Spread the love

12 Mart askeri muhtırasının ardından yapılan Anayasa değişikliği ile sendikal hakları yok edilen kamu emekçileri, yıllardır bedel ödeyerek sendikal haklarını kazanma mücadelesi yürütmektedirler. Gelinen noktada kamu emekçilerine içi boş bir sendika olanağı tanınmış, toplusözleşme ve grev hakkı verilmemiştir. Ülkemizde kamu çalışanlarının sendikal örgütlenme hakkının kazanılmasında başı çeken Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) toplusözleşme ve grev hakkı için mücadelesini sürdürmektedir. Eşit ilişkilerden yoksun olması nedeniyle çalışanlar aleyhine toplu görüşme adı altında işletilen sürece karşı KESK‘in toplusözleşme talebinin görmezden gelinmesi ve kamu çalışanlarının kitlesel eylemlerle ortaya koydukları bu talebin yok sayılması mümkün değildir. KESK‘in sürdürdüğü mücadele üzerinden kazanılan hakları kullanırken bile siyasal iktidara sırtlarını dayayanların emek mücadelesini sürdüremeyecekleri bilinmelidir.

Ekonomik kriz nedeniyle sermaye kesimine dönük teşvik paketleri açıklayan AKP Hükümeti, çalışanlara açlık ve yoksulluk sınırındaki ücretleri reva görmektedir. Yıllardır enflasyonla mücadele adı altında sosyal refah payı verilmeyen ve reel olarak ücretleri gerileyen kamu çalışanları, krizin faturasını üstlenmeye zorlanmaktadır.

AB‘ye uyum yasaları adı altında pek çok serbest piyasa düzenlemesini TBMM‘den geçiren Hükümet, konu çalışanların hakları ve örgütlenme hakkı olduğunda Avrupa ülkelerini örnek almamakta, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinde yer alan hakları tanımamaktadır. AB‘ye uyum sürecinde verilen taahhütler doğrultusunda hazırlanan yasa tasarıları arasında grevli, toplu sözleşmeli bir Sendika Yasası nedense gündeme getirilmemektedir.

Üyelerinin bir kısmı kamuda çalışan Elektrik Mühendisleri Odası olarak kamu çalışanlarına toplusözleşme ve grev içeren sendika hakkının tanınmasını, krizin faturasının çalışan kesimlere ödettirilmesi anlayışına son verilmesini talep ediyoruz. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu‘nun sürdürdüğü mücadeleyi selamlıyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
41. DÖNEM YÖNETİM KURULU
22.08.2009


Spread the love