Emek ve Meslek Örgütlerinden Torba Yasa Bilgilendirmesi

Torba Yasa ile ilgili haberlerin emek dünyasında sıklıkla yer aldığı bu günlerde emek ve meslek örgütleri yasa ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenliyor. 
 
TBMM komisyonlarında görüşülmeye devam eden ve birbirinden farklı bir çok konuyla ilgili yasal değişikliklerin bir arada sunulduğu Torba Yasa; çalışanları güvencesizleştiren, kamu kaynaklarını sermayenin kullanımına açan düzenlemeler içeriyor.
KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, TÜRK-İŞ İstanbul Şubeler Platformu, İMOK (İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) birlikte düzenlediği bilgilendirme toplantısı 18 Ocak 2011 Salı günü 19.00 -21.00 saatleri arasında, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde (Karaköy katlı otopark yanı) gerçekleştirilecek. 

politeknik.org.tr