“Elinizi Tutan mı Var?”

TMMOB 40. Dönem 2. Danışma Kurulunda, yönetime yöneltilen eleştiri ve soruları bir iki cümleyle geçiştiren Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı; “Kurultaylara, sempozyumlara, mitinglere katılımı arttırın. TMMOB işyeri temsilcilikleri kurun. Elinizi tutan mı var!” sözleriyle, akıllara TMMOB’nin bir Yürütme Kurulunun olup olmadığı sorusunu getirdi.

Bir yıllık çalışma döneminin değerlendirilmesi, kriz ve yerel seçimler gündemleriyle toplanan TMMOB 40. Dönem II. Danışma Kurulu 4 Nisan 2009 Cumartesi günü Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi.

300’ün üzerinde TMMOB üye ve yöneticisinin katılım gösterdiği danışma kurulunun açılış konuşmasını TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı yaptı. Soğancı konuşmasında; kapitalizmin krizlerden kurtulamayacağını, bu yüzden eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin ülkemizde ve tüm dünyada derinleştirileceğini belirtti. Yerel seçimlerde kısmi gerilemeler yaşayan AKP iktidarının karşısında emekten, yoksuldan, işçiden yana bir seçeneğin henüz oluşturulamadığını söyleyen Soğancı, sokakların ve hayatın her alanının yeni bir direniş kültürüyle yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Soğancı açılış konuşmasını “ Fazla bir seçenek kalmamıştır ya bugünkü zifiri karanlığa mahkûm olacağız ya da hayatı mücadelemizin ışığıyla aydınlatacağız….. Gün emperyalizme karşı bağımsızlık, özgürlük, adalet ve demokrasi için mücadele etme günüdür… Bugün her zamankinden daha fazla bir arada, omuz omuza mücadele etmeye, bu karanlığa ve sömürüye karşı mücadele ederek geleceği kazanmaya ihtiyacımız var. Biz biliyoruz, özgür ve güzel bir dünyayı yaratmanın tek yolu ortak mücadeleden geçmektedir.” sözleri ile bitirdi.

Mehmet Soğancı 40. Dönem çalışmaları ile ilgili bilgi verdikten sonra, örgüt içinde önemli tartışmalara yol açan; emek örgütleri ve toplumsal muhalefetle olan ilişkilerin zayıflaması, onbinlerce emekçinin katıldığı 29 kasım Ankara ve 15 Şubat İstanbul mitinglerine katılımın formalite düzeyinde kalması, yerel seçimlerde neredeyse hiçbir etkinlik gösterememe gibi gündemlerin hiçbirine değinmezken, çeşitli Yönetim Kurulu kararları hakkında yanlış ve haksız spekülasyonların çıkarıldığını söylemekle yetindi. Soğancı’nın TMMOB’nin katılırken daha dikkatli olması gerektiğine inandığı “zayıf bileşenli” platformlara örnek olarak; DİSK, KESK ve TTB gibi emek ve meslek örgütlerinin bileşeni olduğu “Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu” nu göstermesi şaşkınlığa yol açtı.

Toplantıda söz alan danışma kurulu üyeleri sırasıyla; Serdar Harp (İMO), Ali Fahri Özten (HKMO), Musa Çeçen (EMO), Tarık Şengül (ŞPO), Emin Koramaz (MMO), Mehmet Torun (MADENMO), Dündar Çağlar (JMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Atakan Günay (GIDAMO), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj MO), Tansel Timur (Gemi MO), Cemal Gökçe (İMO İstanbul Şb), Şevket Akdemir (Van İKK), Tevfik Özlüdemir (HKMO İstanbul Şb), İlhan Demiröz (Bursa İKK), Mehmet Özsakarya (MMO İzmir Şb), İdris Ekmen (Diyarbakır İKK), Erhan Karaçay (EMO İstanbul Şb), Ferdan Çiftçi (İzmir İKK), Çetin Durukanoğlu (Metalurji MO. İstanbul Şb), Tarık Öden (EMO), Kemal Zeki Taydaş (GIDAMO), Redife Kolçak (Peyzaj MO), Pınar Hocaoğulları (EMO İstanbul Şb), Kurtuluş Kaya (EMO İstanbul Şb), Remzi Erişler (MMO Bursa Şb), Recep Özmetin (GIDAMO), Tores Dinçöz (İstanbul İKK), İlter Çelik (MMO İstanbul Şb), Hüseyin Atıcı (MMO Adana Şb) konuştu. Danışma Kurulu üyelerinin konuşmalarından sonra Danışma Kurulu üyesi olmayan TMMOB üyelerine söz verildi.

Danışma Kurulu üyelerine ise örgüt içindeki “hiyerarşik” konumlarına göre söz verildiği toplantıda önce oda başkanları sonra diğer birim yöneticileri konuşarak, TMMOB ve oda çalışmaları, yerel seçimler, kriz, güvencesizleştirme ve işten atılmalar, kürt sorunu gibi gündemlere değindiler.

Konuşmacılardan İMO YK Başkanı Serdar Harp, TMMOB’nin daha aktif bir muhalefet çizgisini örgütlemesi gerektiğini belirtti.

Peyzaj Mimarları Odası YK Başkanı Ayşegül Oruçkaptan konuşmasının sonunda TMMOB YK’nın almış olduğu Bartın İKK’nın feshedilmesi ile ilgili kararın sıkıntıya yol açtığını belirtirken, bu kararın uygulanıp uygulanmadığını sordu.

Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri Çetin Durukanoğlu İstanbul İKK tarafından örgütlenen Kent Platformu çalışmasından son anda vazgeçilerek, yerel seçim çalışmasının önemli bir ayağının ortadan kalkmış olduğunu vurguladı. TMMOB işyeri temsilcilikleriyle ilgili olarak TMMOB’den yazı geldiğini fakat birkaç oda şubesi dışında ilgi gösterilmediğini söyleyen Durukanoğlu sözlerini, “bu çalışmaları yapmadan kapitalizme karşı mücadeleden bahsedemezsiniz” ifadeleri ile bitirdi.

EMO İstanbul Şubesi YK Başkanı Erhan Karaçay, TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları kurultayının önemine işaret eden ve tüm İKK’ları göreve çağıran bir konuşma yaptı.

EMO İstanbul Şube YK Üyesi Pınar Hocaoğulları, konuşmasının başında Bartın İKK’nın feshedilmesiyle ilgili olarak, bu kakarın ve yaptırımın Bartın’daki çevre ve insan sağlığını tehdit edecek olan termik santrale karşı halk mücadelesini gerileten ve duraksatan bir durum oluşturduğu ve bu sebeple TMMOB’nin böyle uygulamalardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Kriz gündemine de değinen Hocaoğulları, TMMOB’nin, işsiz kalan veya işsiz kalmaktan korktuğu için çalışma yaşamında karşılaştığı hak gasplarına sessiz kalan ücretli çalışan arkadaşlarımız ile somut bir dayanışma sürecini başlatması gerektiğini belirterek bir dizi öneri sundu. Buna göre, TMMOB birimlerinde işsiz mühendisler takip komisyonu kurulması, işyeri temsilciliklerinin aktif hale getirilmesi ve TMMOB’nin bir eylem programı oluşturması gerektiğini vurguladı. Hocaoğulları ayrıca, bütün bu çalışmaların aynı zamanda 1 Mayıs’ı ve TMMOB Ücretli İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları kurultayını güçlendireceğini kaydetti.

EMO İstanbul Şubesi YK Başkan Yardımcısı Kurtuluş Kaya, konuşmasını TMMOB yönetim kurulu üyelerine yönelttiği sorularla tamamladı. TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’nı bir kere daha vurgulayan Kaya, Bartın İKK’nın feshedilmesinin yerelde yapılan mücadeleye zarar verdiğini belirtti.

Danışma Kurulu Üye konuşmalarının sonuncusunu yapan MMO Adana Şube YK Başkanı Hüseyin Atıcı, Bartın İKK’nın feshedilmesiyle ilgili olarak “TMMOB YK ile uyumlu çalışmayan İKK gider!” demesi salonda bulunan üyelerin tepkisine yol açtı.

Danışma Kurulu üyelerinin ardından söz alan pek çok konuşmacı İMO Öğrenci kurultayında öğrenci üyeler ve yönetim kurulu üyeleri arasında çıkan tartışma ve arbedeye değindi. Yapılan konuşmalarda şiddet ve benzeri yöntemlere TMMOB ortamlarında yer olmadığı, her türlü sorunun insani ve demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiği vurgulandı.

TMMOB YK Yedek Üyesi Başar Alipaça AKP iktidarının, neoliberal dönüşüm saldırılarını azgınlaştırdığı sınıfsal ve kentsel kesimlerde yıprandığını ancak, ortaya çıkan gerilimin emperyalizm tarafından ülkemiz halklarını parçalamak amacıyla kullanıldığını ifade etti. Böylesi bir kritik tarihsel dönemde TMMOB’nin artık alması gereken tarihsel sorumluluğu görmezden gelemeyeceğini belirten Alipaça, TMMOB yönetiminin bu duruma uygun bir çalışma yürütmediğini söyledi. TMMOB’nin bütünlüklü bir politik-pratik programa sahip olmadığını, dar grupçu bir siyaset izleyerek toplumsal muhalefetten uzaklaştığını da vurgulayan Alipaça, bu durumun örgütün moral-motivasyonunu ve saygınlığını zaafa uğrattığını kaydetti.  Alipaça sözlerini “ülkemiz ve halkımız için daha fazla cüret etmeliyiz” diyerek bitirdi.

EMO İstanbul Şube YK Yedek Üyesi Selami Yılmaz konuşmasında MMO İstanbul Şubesi tarafından organize edilen “Başkanlar Açıklıyor: Nasıl Bir İstanbul? Nasıl Bir Yerel Yönetim?” başlıklı panele dikkat çekerek, bu örgütte başkanların yönetim kurulu başkanı olduğunu, seçilen yönetim kurulu üyelerinin kendi iradeleriyle yönetim kurulu başkanını seçtiklerini ifade etti. Yılmaz, bu anlayış ve kültürün aynı biçimde devam etmesinin TMMOB’nin demokratik işleyişi açısından önemli sorunlara yol açacağını vurguladı.
 
 TMMOB 40. Dönem II. Danışma Kurulu’nda, yönetimine yöneltilen eleştiri ve soruları bir iki cümleyle geçiştiren Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı; “Kurultaylara, sempozyumlara, mitinglere katılımı arttırın. TMMOB işyeri temsilcilikleri kurun. Elinizi tutan mı var!” sözleriyle, akıllarda TMMOB’nin bir yürütme kurulunun olup olmadığı sorusunu bırakarak oturumu kapattı.