Elektrik Mühendisleri Odası: “İMO‘ya Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi‘nin, 3 Haziran 2009 tarihinde düzenlediği olağan üye toplantısının, kendilerini “Artı İvme” olarak adlandıran bir grup tarafından basılarak, sopalarla oda üye ve yöneticilerine saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

İMO‘da üç dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan, halen TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeliğini sürdüren ve toplantının Divan Başkanlığı‘nda bulunan Taner Yüzgeç ile İMO Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de darp edildiği saldırıda yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. 

TMMOB ve bağlı odaları, 55 yıllık süreç içerisinde Türkiye tarihinde demokrasi ve özgürlükler mücadelesinde saf tutmuş, örgütlülük sürecinde de demokratik geleneklerin geliştirildiği bir anlayışa sahip olmuştur.

TMMOB ve bağlı odaları bugün siyasal iktidar başta olmak üzere demokrasiyi içine sindirememiş kesimlerin hedefi konumunda bulunmakta, baskı ve sindirme politikalarına maruz kalmaktadır.

TMMOB ve bağlı odaları bugüne kadar bu baskılara karşı başını dik tutmuş, bundan sonra da mücadele yoluna devam edecektir. Bu denli baskıların arttığı, en çok dayanışmaya ihtiyaç olunan dönemde TMMOB birlikteliğini zaafiyete uğratacak hiçbir davranışa izin verilemez.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak, odalarımıza ve meslektaşlarımıza yönelik nereden gelirse gelsin her türlü saldırıyı kınıyor; bu tür çirkin saldırıların TMMOB örgütlülüğü içerisindeki mücadele geleneğine yakışmadığını, TMMOB‘nin demokratik yapısının korunmasının gereğini vurguluyoruz.  

İMO Ankara Şubesi‘nin düzenlediği toplantının basılarak, sopalarla yapılan çirkin saldırı EMO örgütlülüğünü derinden üzmüş ve yaralamıştır. Saldırıda yararlanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor, TMMOB birlikteliğine karşı yapılan her türlü saldırının karşısında dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiriz. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 41. DÖNEM YÖNETİM KURULU