Dünya Kadın Yürüyüşü’nün Avrupa Buluşması İstanbul’da

Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen yüzlerce kadın İstanbul’da buluşacak. 30 Haziran’da gerçekleştirilecek forumun programı netleşti.

Avrupa Feminist Buluşması forumu ve Dünya Kadın Yürüyüşü (DKY) Avrupa ayağı 29-30 Haziran’da İstanbulda gerçekleşecek. Buluşmanın ilk günü Balkanlar’dan karavanlarla yola çıkan feministler Türkiyeli kadınlarla buluşacak. Balkan karavanlarıyla gelen kadınlarla yaşanan buluşma egemenlerin ezeli kirli savaşına karşı kadınların kızkardeşliğinin simgesi olarak önemli bir anlam taşıyor.

30 Haziran’da İTÜ (İStanbul Teknik Üniversitesi) Maçka Kampusü’nde saat 09.00’da Avrupa Feminist Buluşması programı başlayacak. Sabahki oturumlarda Türkiye ve Avrupa’da kadın hareketlerinin durumu tartışılacak. Genel oturumun ardından atölye programına geçilecek. DKY’nin ana eylem konuları olan kadına yönelik şiddet, barış ve sivilleşme, kamu hizmetleri/kamu yararı, kadın emeği başlıklarında dört atölye (A atölyeleri) hem sabah hem öğleden sonra oturumlarında yapılacak. Ana tema ile ilgili yapılacak bu atölyelerde mevcut durum analizi yapılacak. Öğleden sonra ana temalara paralel olarak belirlenen B atölyeleri olan medya, sendikal hareketten ve meslek örgütlerinden kadınlar, direnişten gelen kadınlar, LGBT, okullarda cinsel eğitim, kürt kadınlarının durumu, kadınlar, milliyetçilik ve fundemantalizm, batucada, kürtaj hakkı, Pınar Selek’le dayanışma atölyelerinde somut talepler ve mücadele stratejileri üzerine tartışılacak.

2010 DKY, Avrupa Feminist Buluşması Manifestosu ile bitirilecek.  Ardından Maçka’dan Taksim Meydanı’na bir yürüyüş yapılacak.

30 AZİRAN ÇARŞAMBA DKY İSTANBUL PROGRAMI

09.30 – 11.00 Açılış oturumu
Açılış töreni (müzik ve dans) 10dk.
Kürt feminist ve kadın hareketi şunuşu
Türk feminist ve kadın hareketi sunuşu
Avrupa’da mevcut sosyo-ekonomik ve politik durumun sunulması
11.00 – 13.00 Atölye A Oturumu
13.00 – 14.00 Öğle Arası
14.00 – 16.00 Atölye B Oturumu
16.00 – 18.00 Genel oturum ve Kongo Eylemi sunuşu
DKY’nin bölge eylemleri hakkında bilgiler (Kolombiya, Filipinler)
DKY 2010 Avrupa Feminist Buluşması Manifestosu
18.00 Eylemin başlangıç noktasına gidiş
19.00 Taksim’e yürüyüş

 

politeknik.org.tr