DİSK Limter-İş: “Mühendis Arkadaşlarımız Serbest Bırakılsın!”
Spread the love

Gisan tersanesindeki filika cinayeti ile ilgili olarak 18 Eylül tarihinde tutuklanan mühendislerle ilgili bir açıklama yapan Limter-İş Sendikası mühendislerin serbest bırakılmalarını istedi. Basın açıklamasının tam metni şöyle;

MÜHENDİS ARKADAŞLARIMIZ SERBEST BIRAKILSIN

 

Gisan tersanesindeki filika cinayeti ile ilgili olarak  18 Eylül tarihinde tutuklanan mühendis arkadaşlarımızın tutuklulukları devam etmektedir.

 

Daha önceki yaptığımız yazılı açıklamada,  yargının uzun yıllardan sonra sessizliğini bozduğuna dikkat çekmiş ancak bu davanın örnek dava olması için iş kazalarının ve iş cinayetlerinin gerçek sorumlularının mühendis arkadaşlarımız değil, tersane patronları olduğuna dikkat çekmiştik.

 

DİSK/Limter-İş sendikası olarak, Gemi Mühendisleri Odası (GMO) tarafından yapılan “tersanelerde mevcut iş süreçlerindeki rolü ile suçlanmaya ve tutuklanmaya muhatap olabilmesi için, işveren vekilliği görevlerini, işverenin sahip olduğu güç ve yetkilerle ve yasa güvencesi altında yerine getirebiliyor olması” nın gerektiği belirtilen açıklamada, “oysa durum bunun tam tersidir. Mühendisler, bu sorumlulukların gereği olan yetkilere sahip olmadıkları gibi, bunu talep edecek iş güvencesinden de mahrumdurlar. Mühendisler ve gemi mühendisleri, tersanelerde yaşanan iş kazalarının sorumlusu değil, olsa olsa mağdurudurlar” tespitine katılıyor ve mühendis arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

 

Ayrıca mühendislerin serbest bırakılması ve gerçek sorumluların yargılanması için Gemi Mühendisleri Odası (GMO) tarafından geliştirilecek tüm faaliyetlerde yanı başlarında olacağımızın emekçi kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.

 


Spread the love