DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Krize Karşı “Emek Paketi”

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB 26 Nisan Pazar günü krize karşı Emek Paketi’ni kamuoyuna açıkladı.

İstanbul’da Eğitimsen 3 no’lu Şube’de KESK Genel Başkanı Sami Evren tarafından okunan basın açıklamasında hükümetin krize karşı açıkladığı paketlerin halkın derdine derman olmadığı vurgulanırken asıl yapılması gerekenin emekçileri, işsizleri, yoksulları, gençleri, çiftçileri, emeklileri, ev kadınlarını, tüm ezilenleri koruyacak önlemlerin alınması olduğu vurgulandı. Açıklanan pakette “yurttaşlık ücreti” , “doğalgaz elektrik zamlarının geri çekilmesi”, “7 saatlik iş günü” gibi talepler yer alırken siyasi iktidarın bu konularda bir an evvel harekete geçmesinin gerektiği hatırlatıldı.
Okunan basın açıklamasının tam metni şöyle:

EMEK PAKETİ 

Hükümet ekonomik kriz karşısında paket üzerine paket açıklıyor. Ancak açıklanan paketlerin hiçbiri kriz karşısında emekçilerin yaşamını düzeltmeye, sefaletini azaltmaya yaramıyor, halkın derdine deva olmuyor.

Şimdiye kadar hükümetin açtığı paketlerden lüks tüketimi teşvik çıktı, otomobil ithalatçısına destek çıktı, beyaz eşya üreticisine stok eritme imkânı çıktı. Ne var ki, emekçilerin günlük yaşamını temelden etkileyen konularda en ufak bir düzenleme çıkmadı.

Milyonlarca yurttaşımız açlık ve yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkûm edilmişken; yüz binlerce emekçi işinden aşından edilmişken hükümetin bu paketleri sadece sermaye kesimini kolluyor, onları destekliyor. Oysa krize sebep olan onlardır. Onların azgın kâr hırsıdır, en temel insani ihtiyaçları bile pazar haline getirme arzularıdır.

Kriz’in Ağırlığı Emekçilerin Üzerine Biniyor

Emekçiler bu krize sebep olmamışlardır. Ancak sebep olmadıkları krizin yükünü taşımaya zorlanıyorlar. İşlerini kaybediyorlar, gelecek umutları ellerinden alınmak isteniyor.

Bugün kriz karşısında emekçileri, işsizleri, yoksulları, gençleri, çiftçileri, emeklileri, ev kadınlarını, tüm ezilenleri koruyacak bir pakete ihtiyaç var; emeğin paketine ihtiyaç var:

Biz bu ülkenin aydınlık, namuslu, emeğiyle geçinen insanları, üreten, var eden, yaşatanları, ülkenin gerçek sahipleri olarak hazırladığımız “EMEK PAKETİ”Nİ kamuoyuna sunmak istiyoruz.

-IMF ile anlaşma yapılmamalı, ilişkiler kesilmelidir.

-İşsizlik fonunun süresi ve kapsamı genişletilmeli amacına uygun olarak kullanılmalıdır.

-İşsizlerin sağlık giderleri kamu tarafından karşılanmalıdır.

-Çalışanlardan alınan ilaç katkı payları ve muayene katılım ücreti uygulamasına son verilmelidir.

-Açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalan insanlarımıza “yurttaşlık ücreti” ödenmelidir.

-Temel tüketim, gıda maddeleri ve ilaçta KDV kalıcı olarak kaldırılmalıdır.

-Ulaşım ücretleri ucuzlatılmalı, doğalgaz ve elektrik zamları geri alınmalıdır.

-İşsizlerin gaz, elektrik, su vb. giderleri devlet tarafından karşılanmalıdır.

-Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, çalışanlardan alınan gelir vergisi 10 puan indirilmelidir.

-Ücret kaybı olmaksızın çalışma günü 7 saate indirilmelidir.

-Emekçilerin reel kayıpları karşılanmalıdır.

-Başta Kürt sorunu olmak üzere toplumsal sorunların barışçı demokratik temelde çözümü esas alınmalıdır.

-Özgürlükçü, eşitlikçi, çok kültürlü, çok kimlikli toplumsal dokumuzu yansıtan demokratik bir anayasa yapılmalıdır.

Emek paketi kapsamında alınması talep edilen önlemler için ülkenin kaynakları vardır. Krize neden olan sermaye hareketlerinin vergilendirilmesi, silahlanma harcamalarının kısılması, dış borç ödemelerinin durdurulmasından elde edilecek kaynak, işsizliği önlemeye, istihdamı arttırmaya, yoksullukla mücadeleye ayrılmalıdır.

Siyasi iktidar emekçilerin ortaya koyduğu bu talepleri ciddiye almalı, gereğini yapmalıdır. Ülkeyi, işsizliğin, yoksulluğun pençesinden kurtarmanın; demokratik, eşitlikçi ve özgür bir toplumsal düzen yaratmanın başka bir yolu yoktur.