13.08- BASIN AÇIKLAMASI Dikmen Vadisi Halkıyla Dayanışma ve Yıkımlara Karşı Çağrı

Dikmen Vadisi ‘ ne yapılan yıkım tehditleri ile ilgili Odalar, Sendikalar, Demokratik Kitle Örgütleri, Mahalle-Semt Dernekleri’nin ortak imzasıyla hazırlanacak Yıkımları Durduralım basın açıklaması 13 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SAAT:12.30 da Güvenpark Büyükşehir Belediyesi önünde yapılacaktır.

 

 Sayın Kurum Temsilcisi,

Dikmen Vadisi Planlaması ile inşaat uygulamasının tek sahibi olarak gözüken Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vadi planına göre, 4. ve 5. etaplar içerisinde halen yaşayan ve 40-50 yıldan beri o bölgede ikamet etmiş bulunan halkın yaklaşık olarak üç yıldır duyurmaya çalıştığı ses, ne yazıktır ki doğrudan ilgililer ve sorumlular tarafından duyulmamakta ve buradaki barınma hakkı görmezden gelinmektedir.

Başkentte sürdürülen “Ben yaptım oldu ! Benim düşündüğüm sizler için iyi ve doğru olandır !..” zihniyetiyle yıllardan beri süregelen belediyecilik anlayışına karşı, bu bölgede yaşayan toplumun yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü mücadele, Başkentin kentleşme sorunlarıyla yakından ilgilenenler tarafından bilinmektedir.

Dikmen Vadisi Halkı; vadide bugüne kadar uygulanan dönüşüm politikası kapsamında, bu bölge için Nazım Planlarda öngörülen nüfus ve yapı yoğunluklarını kat be kat aşarak yaratılan kentsel ranta el koyup, onu kentin temel toplumsal hizmetlerine aktarmayan kentsel dönüşüm projesine karşıdır. Bölgede halen yaşamını sürdürmeye çalışan bu halkın ekonomik-sosyal gerçekliğinin ve insani taleplerinin kabul edilmesini, aynı zamanda bütün bir kentin ve kamunun yararına yapılabilecek bir projenin, yöre halkının ve ilgili sivil kurumların da görüşü alınarak yapılacak bir Kentsel Dönüşüm Projesinin yaşama geçirilmesini istiyor.

Ne yazık ki Büyükşehir belediyesi, Başkentteki diğer uygulamalarında olduğu gibi, burada da Vadi halkına karşı takındığı uzlaşmaz tutumunu halen sürdürdüğü gibi, bizzat Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, süre gelen bu sorunun çözümünde, yıkım ve şiddet seçeneğini bir kez daha gündeme getirmiştir. Geçtiğimiz haftalarda kimi TV programlarına konuk olan Gökçek, bu yaz aylarında Dikmen Vadisi’nde toplu yıkım yapacağını dile getirmiştir.

Yıkım ve şiddet bir çözüm değildir. Halkın taleplerine kucak açarak, bölgeyi kamu yararına, kent yararına bir kentsel dönüşüm projesine konu etmek yerine, yeni ve daha da büyük toplumsal gerilim ve mağduriyetleri doğuracak, tüm Ankara’nın aleyhine olacak bir süreç gelişmektedir. Bu nedenle, bu kentin ilerici, halktan yana ve Ankara’nın geleceğine dair ortak kaygıları ve düşünceleri olan kurumlar olarak, vadide yaşayan yoksul emekçi halk ile dayanışma içinde olmayı ve yıkım operasyonu henüz başlamadan insani,  mesleki doğrulara dayanan bir uyarıyı tüm kentteki duyarlı kamuoyu ile paylaşmayı görev biliyoruz.

Bu amaçla, ekte yer alan basın açıklaması metnini bu ve benzeri Kentsel Dönüşüm Uygulamaları başta olmak üzere kentin sağlıksız gelişimine duyarlı kurumların imzasına açmayı ve 13.08.2008 / Çarşamba günü saat 12.30’da, Kızılay Güvenpark’ta bulunan Büyükşehir Belediyesi önünde yapılacak yüksek katılımlı bir basın açıklaması ile ortak görüşlerimizi ve dayanışmamızı kamuoyu ile paylaşmayı hedefledik.

Lütfen bu etkinliği ve kurumsal imzanıza sunulan söz konusu basın açıklaması metnini yetkili kurullarınızda değerlendirerek, en geç 12.08.2008 / Salı akşamı saat 20.00’ye kadar katılım konusundaki kararınızı aşağıdaki iletişim telefonuna veya e-posta adresine bildiriniz.

Duyarlılığınız için şimdiden teşekkür ederiz. 06.08.2008

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

 

 

İletişim (Kurumsal katılımınızı ve imza iradenizi bildirmek için):
İnşaat Müh. Odası Ankara Şube’den
Ferhat Yaşar ARIKAN
Tel. 294 30 66 / 0 539 377 55 03
E-posta: fyarikan@yahoo.com