Demokrasi Kurultayı Foruma Dönüştürüldü

TMMOB Demokrasi Kurultayı 17 Mart 2012 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. 
 
Açılışta beş yüze yakın delegenin izlediği Kurultay, divanın seçiminin ardından kurultayın gerçekleştirilme biçmine ilişkin verilen önergelerin ardından düşük katılımla devam etti.
Kurultay Düzenleme Kurulu’nun kurultayın gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar önergesinde yer alan bazı maddelerle ilgili verilen değişiklik önergesi ile yerel kurultaylardan gelen ve düzenleme kurulunun birleştirdiği karar önergelerinin tek tek görüşülmesi yerine her konu başlığı altında serbest kürsü konuşmalarının yapılması önerildi. Önerge oy çokluğu ile kabul edilince etkinlik foruma dönüştürülmüş oldu. 
Divan başkanından güzellemeler: “Büyük oy çokluğu ile kabul edildi”
Kurultay divan başkanlığına MMO’da Tevfik Peker seçildi ve henüz kurultayın başında sergilediği tutum ve davranışlarıyla delegelere taraflı duruşunu gösterdi. Peker’in salonda gülüşmelere de sebep olan taraflı ifadelerinden birisi kurultayın foruma dönüştürülmesi için verilen önergeyle ilgili oylamanın sonucunu belirtmek için kullandığı “Büyük oy çokluğu ile kabul edildi” ifadesi oldu. 
Kurultayın başında verilen önergelerden diğer ikisi ise kurultay konuşmalarının tamamını düzenleyecek olan 5 kişilik redaksiyon kurulu ve 7 kişilik sonuç bildirgesi komisyonu önergeleriydi. Sonuç bildirgesi komisyonunda yer almak isteyen 4 kişinin de yeni bir önerge ile önerilmesi üzerine komisyon 11 kişiyle kabul edildi.
Ertesi gün Newroz kutlamalarının olması sebebiyle görüşmelerin tek günle sınırlandırılması önergesi de kabul edilince, kurultay forum şeklinde, hiçbir karar alınmadan, bir günde bitirilmiş oldu. 
Şerhli sonuç bildirgesi
Sonuç bildirgesi komisyonu çalışmalarını yedi kişiyle tamamladı. Komisyondan iki kişinin şerhlerinin yazılı bir biçimde ifade edildiği sonuç bildirgesi komisyon üyelerinin 4’e karşı 3 oyuyla sunulan sonuç bildirgesi delegelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

 
 
politeknik.org.tr