ÇMO: “Milas’ta 7 Can İş Cinayetine Kurban Gitti”

Milas’ta 7 Can İş Cinayetine Kurban Gitti! Buna Rağmen İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu Erteleniyor!

Tarih 17.06.2013, yer Güllük, Milas, Türkiye. Bu kez iş cinayeti haberi bir atıksu terfi istasyonundan gelmiştir. Atıksu dolu yedi metre derinliğindeki depoya bakım yapmaya giren işçiler ile dışarı çıkmaması üzerine merak edip aşağı inen çalışma arkadaşlarından oluşan 7 işçi,ülkemizin hiç yabancı olmadığı metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirmiştir.

Peki, iş cinayetlerine neresinden bakıp duruyoruz da hergün ülkemizin bir başka yerinden akın akın gelen bu ölümlere karşı hala bu denli soğukkanlı durabiliyoruz?

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı içerisinde ‘yaşayabilmenin‘ yegane koşulu kuşkusuz insan merkezli ülke politikalarıdır. Ülkenin politika merkezine kimi/neyi oturtacağı ise hükümetlerin toplumsal değer yargılarına bağlıdır. Ülke politikalarının sonucu olarak da gelişmeyi-büyümeyi ‘simgeleyen‘ işletmelerin,  iş sağlığı ve güvenliği konusunda duruşu şekil alır ve bu şekle göre yani ‘yaşamına‘ ya da ‘ölümüne‘ büyüme seçimine göre de toplum nasibini almaktadır.Bu durumda, sondan başa doğru gitmeye çalışırsak, yaşanan bunca işçi ölümünden;”ölümüne büyümeyi” seçtiğini anladığımız ülkemizin büyüme politikasının merkezinde insan değerinin olmadığı net bir şekilde görülmektedir. Bu durumda da yaşanan her bir çalışan ölümünün iş cinayeti olarak nitelendirilmesi olağandır.

İş sağlığı ve güvenliği hususu bir işletmenin proje aşamasından başlamalı, işletme aşamasından işyeri faaliyeti durana kadar mevzu bahis olmalıdır. Yani atıksu tesisatının projesinde zemin seviyesinden alt seviyede bulunan alanlarda havalandırma kanalı sistemlerinin yer almış olması gerekmekte, inşa aşamasında bu projelerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetlenmesi ve uygulandıktan sonra da çalışır durumda olup olmadığının devamlı izlenmesi gerekmektedir ki, çalışanın içeriye müdahale etmeden önce bu havalandırma tesisatının çalışması ve içeride birikmiş olabilecek gazın konsantrasyonunun azaltılması sağlanmalıdır. Yine, çalışanların tehlikeli alanlara girerken gözlemci-operatör ikilisini oluşturacak planlamanın yapılması ve içeri giren operatörün dışarıdan gözlemci çalışan tarafından izlenmesi ve herhangi bir aksi durumda gerekli müdahalenin gözlemci çalışan tarafından yapılmasının (gözlemci tarafından operatöre bağlı ip kullanılarak içerideki çalışanın dış alana çekilmesi vb.) sağlanması gerekmektedir.Ve yine, içeriye giren ve dışarıda yer alan çalışanların yaptıkları işin tehlikelerini azaltmaya uygun kişisel koruyucu donanım kullanımının sağlanması gerekmektedir. Çalışanlara yaptıkları iş ile ilgili tehlikelerin anlatılması, bu tehlikelerin nasıl risk oluşturduğu, bu riskleri minimize etmek için hangi önlemleri almak gerekliliği hakkında eğitim verilmesi şarttır.

AKP MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN YENİ KANUN TEKLİFİ İLE İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU YİNE ERTELENİYOR

AKP milletvekilleri tarafından, 14.06.2013 tarihinde 221332 sayılı evrak numarası ile TBMM Başkanlığı‘na sevk edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi‘nde; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun 38. Maddesi‘nde değişiklik yapılarak,50‘den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve kamu kurumları ile 50‘den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurulma zorunluluğu 1‘er yıl ötelenmeye çalışılmaktadır.

İŞLETMELERE MUAFİYET VE “ÖLÜMÜNE BÜYÜME” YAKLAŞIMINDAN BİRAN ÖNCE VAZ GEÇİLMELİDİR!

Elektrik Piyasası Kanunu ile enerji santralleri çevre mevzuatından muaf tutulmuş yani bu tesislerin kirletmesi, atıklarını, emisyonlarını doğaya, kentlere salması meşru kılınmıştır. Aynı düzenleme Çevre Kanunu‘nda yapılan değişiklikle tesislere Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) muafiyeti getirilmiştir. Halk sağlığının, doğanın yok sayıldığı bu düzenlemelere bir yenisi daha söz konusu yasa teklifi ile yine AKP iktidarı tarafından hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

İşletmelerin maliyetlerini hesaplayan yaklaşımdan vazgeçilmeli ve yaşanılabilir bir ülke adına halk sağlığı, kamu yararı üzerinden çevre ve iş güvenliği politikası yürütülmelidir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası