Çernobil’in 24. yılında yaşamı yok eden enerjilere karşı Kadıköy’e

Çevreciler kömürlü termik santrallere, Akkuyu’da ve Sinop’ta yapılması düşünülen nükleere santrallere, Karadeniz’in, Ege’nin ve Akdeniz’in derelerini kurutan, vadilerini yok eden hidroelektrik santrallerine (HES), Munzur’da, Hasankeyf’te ve Allianoi’de doğayı ve tarihi sular altında bırakan barajlara, doğayı ve yaşamı yok eden enerji yatırımlarına ve projelerine karşı; Çernobil nükleer felaketinin 24’üncü yılında doğayı ve yaşamı tehdit eden enerji üretim biçimlerine karşı meydanlarda buluşuyor. 25 Nisan günü Kadıköy’de düzenlenecek eylemde çevreci örgütlerinin yanı sıra çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti de eyleme katılacak.

Eylem için, Tepe Natillius’ta saat 11.30’da buluşulacak ve Kadıköy İskele Meydanı’na yürünecek.

politeknik.org.tr