13 Ağustos 2009 – ÇALIŞTAY: “17 Ağustos Depreminin 10 Yılında Neler Yapıldı* Niye Yapılamadı?” – İstanbul
Spread the love

TMMOB’un İstanbul’daki bileşenleri adına, İnşaat, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubeleri tarafından 13 Ağustos 2009 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda 17 AĞUSTOS 1999 KOCAELİ DEPREMİ’NİN 10. YILINDA “NELER YAPILDI ? NİYE YAPILAMADI? ” konulu Çalıştay düzenleniyor.

17 AĞUSTOS 1999 KOCAELİ DEPREMİ’NİN 10. YILINDA
“NELER YAPILDI ?”
“NİYE YAPILAMADI ?”


Düzenleyen :
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi


PROGRAM

09:30 – 10:00 Kayıt
10:00 – 10:15 Açılış

1. OTURUM
Oturum Başkanı : Cemal GÖKÇE
(TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İst. Şb. Bşk.)

10:15 – 10:35 Beklenen İstanbul Depremi ve Olası Etkileri
Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ (İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü)
10:35 – 10:55 Marmara Depremi Gerçek mi ?
Dr. Doğan KALAFAT (BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal
Deprem İzleme Merkezi Müdürü)
10:55 – 11:15 Tartışma
11:15 – 11:30 Çay – Kahve arası

2. OTURUM
Oturum Başkanı : Tores DİNÇÖZ (TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri)

11:30 – 12:00 Yapı Stokumuzun Durumu, Yeni Yapıların Deprem Güvenliği
Cemal GÖKÇE (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)
12:00 – 12:20 Tartışma
12:20 – 13:20 Öğle Yemeği

3. OTURUM
Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜNDOĞDU (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi)
Gürhan ERTÜR (Açık Radyo Program Yapımcısı)

13:20 – 13:50 Deprem ve İnsan
Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)
13:50 – 14:10 Tartışma
14:10 – 14:40 Deprem, Planlama ve İstanbul
Prof. Dr. Betül ŞENGEZER, Prof. Dr. Ayşe Nur ÖKTEN, Senem KOZAMAN
(YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
14-40 – 15:00 Tartışma
15:00 – 15:15 Çay, kahve arası

4. OTURUM
Oturum Başkanı : Oğuz HAKSEVER (NTV Editör, Sunucu)

15:15 – 15:45 İnsan, Deprem ve Halk Sağlığı
Doç. Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara Ün. Tıp Fak. TTB Olağandışı Durumlarda
Sağlık Hizmetleri Kolu Yürütme Kurulu Üyesi)
15:45 – 16:05 Tartışma
16:05 – 16:25 İstanbul’da Yaşayanların Deprem Riski ve Zarar Azaltmaya Bakışı
Doç. Dr. Alper İLKİ (İTÜ İnşaat Fakültesi)
16:25 – 16:45 Türkiye’de Afet Yönetiminin Sorunları
Prof. Dr. Alper ÜNLÜ (İTÜ Mimarlık Fakültesi)
16:45 – 17:10 Tartışma
17:10 – Kapanış

Sekreterya :
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi : Halaskargazi cad. 35/1 Harbiye – İstanbul
Tel : 0212 219 99 62 – 63 Fax : 0212 232 09 12
Web : www.imoistanbul.org.tr e-posta : imo@imoistanbul.org.tr


Spread the love