Bursa’da TMMOB Birim Yöneticilerinin Etik Sınavı

TMMOB’nin etik eşikleri birer birer aşınıyor. Seçimlerde aday olan Oda ve Birlik yöneticilerinin görevlerine ara vermesi/ayrılması genel bir TMMOB teamülü olarak bugüne kadar devam etmişti ancak bunun tersi bir gelişme bugün Bursa’da yaşanıyor.

TMMOB Bursa İKK Sekreteri ve aynı zamanda ZMO Bursa Şube Başkanı İlhan Demiröz CHP’den il genel meclisi adayı, HKMO Bursa Şube Başkanı Celik Çolak da AKP’den ilçe meclis üyeliğine aday oldu.

Bu iki Şube başkanı aday olduktan sonra da görevlerine devam etttiler. Bu konu bir süredir Bursa basınında yer alıyor. Konuyla ilgili olarak TMMOB’ye bağlı odaların Şube yöneticilerinin istifaya davet eden açıklamaları yine basında yer aldı. Ancak şimdilik değişen bir şey yok.

Yöneticilerin görevlerini sürdürürken bir siyasi partiden aday olmaları, TMMOB’nin kamu adına denetim yapma, kamunun çıkarlarını koruma misyonu ile çelişiyor. Oda-siyaset ilişkisinin çarpık kurulmasına yol açan bu tür uygulamalar konusunda daha hassas olunmalı, ilgililerin görevlerini terk etmeleri için TMMOB içi mekanizmalar değerlendirilmelidir.

Bu konuda, 20 Aralık 2008 tarihinde yapılan TMMOB Yönetim Kurulu toplantısında;

“TMMOB siyaseti, toplumsal yaşamın bütün alanlarını kapsayan bir süreç olarak görmekte, geçmişten bu yana meslek alanlarımızdaki olayların ve gelişmelerin toplumsal yaşamdaki etkilerini sorgulamaktadır. Bu anlayışla TMMOB, üyelerinin, TMMOB, Oda ve diğer birim yöneticilerimizin siyasal etkinliklerde bulunmasını ve bu bağlamda 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday olmalarını da temel hak ve özgürlüklerin ve seçilme haklarının kullanılması olarak kabul etmekte ve saygıyla karşılamaktadır. Ancak, bu adaylıkların örgütümüzün kamusal denetim işlevlerini zaafa uğratmaması ve örgütümüzün herhangi bir biriminin ilgili partilere ya da adaylara kurumsal desteği anlamına gelmediğini açıklıkla belirtmek için, yerel seçimlerde aday olan TMMOB, Oda ve diğer birimlerinde görev yapan yöneticilerimizin TMMOB ilke ve çalışma anlayışına bağlı davranışta bulunmaları için çağrı yapılmasına

karar verildi.

Burada aday olan yöneticilerin ilkelere ve çalşma anlayışına göre, görevden ayrılmalarının istendiği anlaşılıyor. Ancak önceki seçimlerde TMMOB Yönetim Kurulları doğrudan seçimlerde aday olan yöneticilerin görevden ayrılmaları yönünde çağrı yapıyordu. Örneğin, 02 Haziran 2007’de yapılan toplantı da alınan karar şöyleydi: 

“TMMOB siyaseti, toplumsal yaşamın bütün alanlarını kapsayan bir süreç olarak görmekte, geçmişten bu yana meslek alanlarımızdaki
olayların ve gelişmelerin toplumsal yaşamdaki etkilerini sorgulamakta, üyelerinin, TMMOB, Oda ve diğer birim yöneticilerimizin siyasal etkinliklerde bulunmasını ve bu bağlamda 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılacak genel seçimlerde aday olmalarını temel hak ve özgürlüklerin ve seçilme haklarının kullanılması olarak kabul etmekte ve saygıyla karşılamaktadır. Bu adaylıkların örgütümüzün kamusal denetim işlevlerini zaafa uğratmaması ve örgütümüzün herhangi bir biriminin ilgili partilere ya da adaylara kurumsal desteği anlamına gelmediğini açıklıkla belirtmek için, genel seçimlerde aday olan TMMOB, Oda ve diğer birimlerinde görev yapan yöneticilerimize, bu görevlerinden ayrılmaları için çağrı yapılmasına oybirliğiyle karar verildi .”

TMMOB Yönetim Kurulu,  13 Aralık 2003 tarihinde de benzer şekilde, 28 Mart 2004 yerel seçimleri için aday olan yöneticilere istifa çağrısı yapan bir karar almıştı.
 

politeknik.org.tr