Bir Yasak Mücadele İle Tarih Oldu

1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Günü” ülke çapında yüzbinlerce emekçinin katılımıyla kutlandı.

 


Onlarca alanda yapılan eylem-mitinglerin içinde kuşkusuz en değerli olanı ve en fazla öne çıkanı Taksim eylemi idi. Dizginsiz polis-devlet terörüne rağmen onbinlerle ifade edebileceğimiz sayıda emekçinin kararlı ve direngen tutumu sayesinde polis barikatları 5 bin kadar emekçiye açılmak zorunda kaldı.

Böylece 1978’den bugüne 31 yıldır süren Taksim’de 1 Mayıs yasağı, alanda 1 Mayıs Marşının söylenmesi ile son bulmuş oldu.

Ülkemiz emekçilerinin kutladığı ilk bir mayıs olan 1909 Selanik 1 Mayıs’ının 100. yılında Türkiye İşçi Sınıfı biryandan 1 Mayısı resmi tatil ilan ettirmeyi başarırken, diğer yandan da onlarca yıllık bir yasağı çöpe atmış oldu.

Bu mücadelede önemli bir sorumluluk üstlenen DİSK-KESK-TTB ve Birliğimiz TMMOB -kuşkusuz eleştirilecek pekçok noktayı şimdilik bir kenara bırakırsak- değerli bir eylemin öncülüğünü de sürdürdüler.

Krizinde de etkisiyle yaygın olarak gerçekleştrilen eylemlere katılım önceki yıllara göre yüksekti. Pek çok merkezde yıllardan sonra ilk defa 1 Mayıs miting ve eylemleri gerçekleştirildi.