Mimarlar Odası 
İstanbul BK Şubesi: “Karaköy Vapur İskelesi’nin Çökmesi 
Bilgisizlik ve İhmalin Sonucudur!”

Karaköy Vapur İskelesi’nin çökmesi 
Bilgisizlik ve ihmalin sonucudur!

Ulaşım yapılarının güvenli hale getirilmesi, 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi sonrasında gündeme gelmiş ve bu anlamda sayısız etkinlik ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; ulaşım yapılarının güçlendirilmesinin beklenen İstanbul depremine hazırlıkların yapılmasının en önemli ve ivedi konularından biri olduğu tespit edilmiş ve afet çalışmaları programlarında yer almıştır. Deprem yıldönümlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve T.C. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri tarafından afet çalışmaları kapsamında “ulaşım yapılarını güçlendirdik” şeklinde yapılan açıklamalarla yurttaşlar bilgilendirilmiştir…

21 Kasım 2008 tarihinde Karaköy Vapur İskelesi’nin depreme maruz kalmadan batması; bu bilgilendirmelerin ne kadar yanıltıcı ve içerikten yoksun olduğunu açığa çıkarmıştır.

Depremden sonra geçen 10 yıl gibi uzun bir süre içerisinde bütün ulaşım yapılarının afetlere karşı güvenli hale getirilebilirdi. Bu bağlamda bütün vapur iskelelerinin ve Karaköy Vapur İskelesi’nin de gerçek anlamda elden geçirilmesi gerekirdi. Makyaj şeklinde yapılan kimi çalışmalarla “risk” adeta toplumun gözünden gizlendi. Üstelik iskelenin altındaki dubaların delinmesinin yarattığı sorunlar konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İDO’nun uyarılmasına rağmen hiçbir tedbir dahi alınmaması ve hatta yetkililerin “Merak etmeyin hiçbir şey olmaz. Biriken suyu motopompla alıyoruz…” şeklinde açıklamalar yapması “bilgisizliğin, sorumsuzluğun ve gayri ciddiliğin” ifadesi olup, can güvenliğimizi teslim ettiğimiz kimi kamu yöneticilerinin güvenilirliği bakımından son derece düşündürücüdür.

Bugün bütün ulaşım yapılarıyla birlikte Vapur İskeleleri de risk altında olduğu açıktır. 1 günde binlerce kişinin kullandığı Karaköy vapur İskelesi’nin “lodosa bağlı olarak yıkıldığı” şeklindeki açıklamalar “ihmal ve bilgisizlikten kaynaklanan, toplu taşım sistemlerine şaşı bakan bir politik anlayışın yarattığı “hatalar zinciri” gerçeğini gizlememelidir. Gerçekte bilinmektedir ki; İskelenin güçlendirilmesi bir yana, sadece rutin bakım ve onarım çalışmaları yapılmış olsaydı bile bir çökme söz konusu olmayacaktı.

Bu aşamada, öncelikle, Meslek Odalarının ve Üniversitelerin ve uzmanların uyarılarına kulak tıkayan, İstanbul halkına yıllardır yanıltıcı bilgi veren ve sorumluluklarını yerine getirmeyen İstanbul ve ülke yöneticilerinden yurttaşlar bir özür beklemektedirler. Toplumumuz artık kendilerine güvenmemektedir. Karaköy İskelesi ile birlikte toplumumuzun kendilerine güveni de çökmüştür. Bu nedenlerle hatalarını kabul ettiklerini kamuoyuna açıklamak zorundadırlar.

İlgili ve yetkili olanların daha fazla zaman kaybetmeden Karaköy Vapur İskelesi’nin bir an önce İstanbulluların ulaşım hizmetine sunulması için hızlı, yoğun, teknik kurallara ve bilimsel niteliklere uygun bir çalışma başlatması, kamu ve toplumsal sorumlulukları gereğidir. Bu vesile ile bütün ulaşım yapılarının bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarının yeniden doğru bir şekilde ele alınması yaşamsal önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur!

TMMOB
MİMARLAR ODASI
İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ