25 Kasım 08 – Panel: “Allianoi Kaderini Beklerken” – Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi

Panel: Allianoi Kaderini Beklerken

25 Kasım 2008 Salı – Saat: 14.00

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi A Blok Seminer Salonu

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi

 

 

Bilindiği gibi, İzmir ili Bergama İlçesinde bulunan Allianoi antik kentinin, Yortanlı barajının göl alanı içerisinde kalması nedeni ile bu evrensel kültür mirasımızın ortaya çıkarılması, korunması ve sular altında kalması önlenerek gelecek kuşaklara aktarılması için, bilimsel alanda, kamusal alanda, hukuksal alanda ve toplumsal alanda bir çok çaba sürdürülmektedir.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de bu çabalara her ortamda destek vermiş ve  “Allianoi sular altında bırakılmadan ve başka bir yere taşınmadan yerinde korunmalıdır” tezini savunarak bu konudaki ortak mücadelede yerini almıştır.

Şubemizce, bugünlerde konunun yeniden ortaya konması ve gelinen noktanın yeni bir tahlilinin yapılması amacıyla “ALLİANOİ KADERİNİ BEKLERKEN” başlıklı bir panel düzenlenmiştir. Bu kapsamda, 25 Kasım 2008 Salı günü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi A Blok Seminer Salonunda Saat:14.00’te gerçekleştirilecek panelde TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak sizin de aramızda olmanızı dileriz.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi

Adres: 1441 sk. No:2 D:11 35220 Alsancak/İZMİR

Tel: 0232 422 28 90

Faks: 0232 421 41 90

e-posta: spoizmir@spo.org.tr

web: www.spoizmir.org