TMMOB: “TMMOB, Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı İçin Yürüyen Alevileri Selamlıyor!”

Eşitlikten, özgürlükten, barıştan yana, insanların barış içinde, kardeşçe ve bir arada yaşamalarını savunan ve bununla birlikte neoliberalizme, gericiliğe, ırkçılığa ve darbecilere karşı bir duruş içinde olan TMMOB;

 

“Aleviliğe yönelik asimilasyoncu uygulama ve anlayışa son verilmesini, zorunlu din ders uygulamasına derhal son verilmesi, laikliğin evrensel anlamına uygun olarak devletin elini dinden çekmesini, tüm inançlar ve ibadet mekânları karşısında eşit bir mesafede durmasını, eşit yurttaşlık ilkesinin yaşama geçirilmesini, çok kültürlülüğün ve çeşitliliğin, zenginlik olduğunun kabul edilmesini”

 

talep ederek 7-9 Kasım 2008’de Ankara’ya yürüyen ve Ankara’da seslerini büyüten Alevileri selamlamaktadır.

 

Mehmet Soğancı

 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı