Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu: “Konur Sokak’ın Özgürlükçü ve Çağdaş Kimliği Değiştirilemez.”

Kent Merkezindeki Kızılay meydanına adım mesafesinde yakın olan Konur Sokak ve Yüksel Caddesinde 2 Haziran 2009 tarihinde, kent güvenliğini ve bölge sakinlerini esnafı meslek odalarını da hedef alan saldırılar basına ve kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır.

 

Ankara’da Kent merkezlerinde yayalaştırılmış alanlar,  aynı zamanda kültürel sanatsal ve özgürlükçü yaklaşımların ifadelendirdiği, kentlerde insanca yaşama taleplerinin dillendirildiği mekânlar haline gelmiştir. İnsan hakları anıtıyla simgeleşen, kitapevlerinin, sivil toplum örgütlerinin, kafelerin, sanatçıların yoğun olduğu ve günün her saatinde geçerken, toplumsal bir sürece tanıklık ettiğimiz Konur Sokak ve Yüksel Caddesi bu özgürlükçü yaklaşımın ve kültür sanatın simgesel alanı haline gelmiştir.

Dün Konur Sokakta açılan sivil toplum örgütlerinin ve öğrencilerin stantlarına yapılan saldırılar, esnaf ve karşıt görüşlülerin, sokak sakinlerinin çatışması değildir.

Dün yaşanan olaylar son yıllarda Konur Sokağın Kentle bütünleşen özgürlükçü ve kültürel sanatsal yapısını bozmaya yönelik çağdışı zihniyetlerin, kent merkezinde hegemonya kurmaya yönelik saldırılarından ilkidir…

Kent merkezlerinde çeteler ve yasadışı ilişkilerle kent güvenliği tehdit altındadır.

Bu durum göstermektedir ki, kent merkezlerinde çeteler ve yasadışı ilişkilerle kent güvenliği tehdit altındadır. Güvenliği sağlamakla yükümlü emniyet güçleri kent merkezinde olayların çıkmasına engel olamamıştır… Bazı basın kuruluşları olayı çarpıtarak kamuoyuna yanlış bilgi vermiştir.

1954 yılından bu yana insanca yaşanacak, sağlıkla yaşlanacak ve güvenle dolaşılacak bir kent mücadelesi içerisinde olan ve bu mücadelede mekânını sanat ve özgürlüğün mekanı Konur Sokakta konumlandıran TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Konur Sokağı, Yüksel Caddesini, Sakarya Yaya bölgesini ve Ankara’yı çağdışı zihniyetlerin, çetelerin ve yasadışı ilişkilerin hegemonyasına teslim etmeyeceğimizi hatırlatırken, Konur Sokak ve Yüksel Caddesinin özgürlükçü kimliğinin değiştirilemeyeceğini de bir kez daha ilan ediyoruz…

Failleri belli olan çağdışı zihniyetler karşı, Konur Sokağın, esnafla, halkla, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler ile birlikte yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşırken, her türlü provakasyona karşı, sokaklarımızı, kentlerimizi, ülkemizi teslim etmeyeceğiz…

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu