Bakırköy ve Kartal MMO’dan “1 Mayıs’ta Taksime” Çağrısı

MMO İstanbul Bakırköy ve Kartal Temsilcilikleri’nde 21-22 Nisan akşamları 1 Mayıs’a çağrı etkinlikleri düzenlendi.

 

21 Nisan Bakırköy Temsicilik:

Etkinlik, açılış konuşmasının ardından Desa Direnişçisi Deri-İş üyesi Emine Aslan’ın konuşmasıyla başladı. Aslan konuşmasında ilk olarak DESA direnişinin seyri hakkında bilgilendirme yaptı. Aslan ayrıca krizin çalışanları etkilediği, Desa patronlarının kriz başladığı zaman bir yanda yeni işyeri açtığını bir yandan da işçileri işten çıkarttıklarını belirtti. Emine Aslan, krizin işçilerin haklarını törpülemek için kullanıldığını vurguladı. Konuşmasının sonunda da işçilerin örgütlü güçlerini göstermek için 1 Mayıs’ta alana çıkmaları gerektiği çağrısını yaptı.

Ardından söz alan Makine Mühendisi Ertuğrul Bilir de “ücretli-işsiz mühendisler komisyonu” olarak etkinliği hangi amaçla yapmayı planladıklarını aktardıktan sonra TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis,  Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı çalışmaları hakkında bilgi verdi.Bilir konuşmasında ücretli mühendislerin işçi sınıfının bir parçası olduğu vurgusunu öne çıkardı. Mühendislerin yaşadığı pek çok sorunun çözümünün öncelikle kendilerini sınıfın bir parçası olduklarının kabullenmeleri ile mümkün olabileceğini belirtti. Bilir, Taksim 1 Mayısının doğruluğu ve gerekliliğine vurgu yaptığı konuşmasını “biz kazanacağız” diyerek sonlandırdı.Ertuğrul Bilir’in konuşmasının ardından Türkiye’de 1 Mayısların tarihçesini anlatan bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

Sinevizyonun ardından müzik dinletisine geçildi. Hep bir ağızdan söylenen şarkı ve marşların ardından etkinlik ayakta söylenen 1 Mayıs marşı ile son buldu. Etkinliğe yaklaşık 30 kişi katıldı.

 

22 Nisan Kartal Temsilcilik:

Kartal Temsilcilik ve Ücretli- İşsiz Mühendisler Komisyonu’nun ortaklaşa düzenlediği etkinlik, 1 Mayıs’ın dünyadaki ve Türkiye’deki tarihini anlatan sinevizyon gösterimi ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Makine Mühendisi Hayati Can 1880’lerden bugüne 1 Mayısların anlamına değindi. Bu sene 1 Mayıs’ın örgütlü mücadele, işçi ve emekçi kesimlerin krize karşı taleplerinin ön plana çıkarılması ve kardeşçe, insanca bir yaşam için kritik öneme sahip olduğuna değinen Can, Taksim Meydanı’nın kazanılması için verilen mücadelenin, ’77 1 Mayıs’ındaki kontrgerilla terörü ile hesaplaşılmasındaki ve işçi-emekçi kesimlerin mücadelesindeki rolünü vurguladı.  

Ardından etkinliğe katılan grevdeki Sinter Metal işçileri adına Ferit Yalçın söz aldı. Mücadele süreçleri hakkında bilgi veren Yalçın, Sinter Metal’deki çalışma koşullarının Ortaçağ’daki kölelik sisteminden bile kötü olduğunu, günde 12 saat olan çalışma sürelerinin mücadeleleri sonucu 10 saate indiğini ancak birçok haklarının birer birer ellerinden alınması neticesinde 4 ay önce greve başladıklarını ve tüm yaşadıkları sıkıntılara rağmen inatla sürdürdüklerini anlattı. Hükümet ile patronların işbirliği içerisinde kendilerini ezdiğine değinen Yalçın, bu 1 Mayıs’ın onlar için hesaplaşma gününü ifade ettiğini dile getirdi.

Karşılıklı sohbetin gerçekleştiği etkinlik, hep beraber söylenen türkülerle son buldu. Etkinliğe 25 kişi katıldı.

politeknik.org.tr