Altın Politikaları Sempozyumu Gerçekleştirildi
Spread the love

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 20–21 Şubat 2009 tarihlerinde, Ankara’da Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Altın Politikaları Sempozyumu”nda, madencilik ve altın madenciliği politikaları genel hatları ile tartışmaya açılmıştır.


TMMOB ortamında “altın madenciliği” tartışmalarına, yeni bir açılım getirmek amacı ile düzenlenen etkinlik konunun taraflarını bir araya getiren verimli bir süreç olarak gerçekleşmiştir.Bu noktada, küresel kapitalizmin kıskacında, yeni liberal politikaların başat olduğu bir ortamda altın madenciliği ile birlikte, ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar tartışılmaya açılmıştır.

Yaklaşık 350 kişinin katılım sağladığı sempozyumda, altının uluslar arası ekonomi düzenindeki yeri ve para politikaları ile ilişkisi, altın madeni işletmeciliği ve ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri irdelenmiş, yöre halkının mücadeleleri ve hukuksal süreç anlatılmış, oturumlar sonrasında Küreselleşme Sürecinde Altın Politikaları konulu bir panel düzenlenmiştir. Mevcut ya da planlanan siyanürlü altın madeni işletmeleri ile Kozak Yaylası, İnay Köyü, Tunceli ve Bergama köylülerinin sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının göz ardı edildiği, anayasa mahkemesinin, Danıştay kararlarının hiçe sayıldığı süreçte gerçekleştirilen sempozyumda birlikteliğin ve mücadelenin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

“Altın Politikaları Sempozyumu”, madenlerin ve tüm doğal varlıkların halka ait olduğu gerçeği temelinde ülkemizde altın madenciliğine ilişkin yürütülen yanlış politikaların biran önce son bulması, verilen yargı kararlarının uygulamaya konulması yönünde kamuoyuna önemli bir mesaj vermiştir.

 

 

Kaynak: cmo.org.tr

 


Spread the love