7-8 Mart 09 – KURULTAY: “Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı” – Ankara

ŞİMDİ BİR ADIM ÖTEYE GEÇME ZAMANI!…

Mimarlık yapmaya çalışıyoruz, kamuda, özel sektörde, üniversitede…
Kontrol elemanı, raportör, şantiye sorumlusu, öğretim görevlisi, fiilen teknik ressama dönüşen büro çalışanı ve daha birçok şey olarak, ancak okul sıralarında kurguladığımızın dışında bir alanda ücretli çalışarak…

Çalışma koşullarımız yetersiz, ücretimiz yetersiz, özlük haklarımız yetersiz…
Üreteceğimiz, tasarlayacağımız, gelecek kuşaklara bırakacağımız ürünleri ortaya çıkaracak olanaklar kısıtlı…

Mimarlık, yapmak isteyip de bir türlü yapamadığımız bir meslek, bir uğraş artık, ne yazık ki!…
Büyük ideallerle bitirdiğimiz okulun ve/veya onca deneyimin sonrasında gerçek yaşamın acımasızlığıyla yüzleşiyoruz. Yükü ağır yüzleşmenin, yaşadığımız çevrelere bakıp bu yükü taşıyamıyoruz; artık mimarlığı hangi koşularda yaptığımızdan çok yapıp yapamadığız çıkıyor karşımıza…

Diplomamızı cebimizde taşımanın yükü ağır geliyor kendimize, kentimize, ülkemize…
Çalışacak üretecek bir işimiz yok; bizi büyütecek, olgunlaştıracak, toplumsallaştıracak mimarlığımızı yapamıyoruz. Yaşadığımız bu büyük kriz koşullarında işsizleşiyor ve işçileşiyoruz giderek; yaşam alanlarımız daralıyor. Yaşamak kaygısı mimarlık kaygısının önüne geçiyor…

Yanlış giden bir şeyler var! … Sorumluluk kimde? Bizim payımıza düşen nedir?
Yaşadığımız yerlerden yükselemeyen seslerimiz, baskılar karşısında kırılan kalemimiz… Peki ya ideallerimiz?

Yalnızlaşıyoruz, çalıştığımız yerlerde ve/veya çalışamadığımız zaman mesleğimize yabancılaşıyoruz…
Düşünecek zaman bile bulamıyoruz kimi zaman; haklarımız alınıyor birer, birer… Tasarımcı olmamız bir düş artık; kamuda proje süreçleri özelleştiriliyor; özel sektörde ise bütünlüklü bir proje alıp tasarlamak bize ne zaman düşer bilemiyoruz; üniversitelerde ise kocaman bir YÖK…

Çalışma koşullarımız tanımsız; iş güvenliğimiz iki dudak arasına sıkışmış kalmış…
Gidecek yerimiz, bir araya gelerek, sorunlarımızı konuşacak yerimiz var mı?

TMMOB Mimarlar Odası; meslek örgütümüz; kimi zaman bizim için ne yaptı demekten öteye geçemediğimiz odamız… Ancak Mimarlar Odası’nda bir şeyler değişiyor; kamu ve özel sektör işyerlerinde Oda ile üye arasındaki doğrudan bağları kurmaya çalışan işyeri temsilcilikleri yaygınlaşmaya başlıyor ve Mimarlar Odası, ücretli çalışan mimarların sorunlarını ve çözüm önermelerini değerlendirecek bir kurultay düzenleyerek bir tartışma başlatıyor…

Bizim, kendimize, kentimize ve topluma karşı sorumluluğumuz var; nitelikli mimarlık ürünleri, yaşanabilir çevreler ve kentler sunmak için… Bu yüzden, değişen-dönüşen yasal koşul ve düzenlemelerin kıskacında, bizden alınmaya çalışılan yaşamımızı ve mimarlığımızı vermek istemiyoruz! …

Evet, şimdi bir adım öteye geçme zamanı… Kamuda ve özel sektörde ücretli çalışan ve işsiz mimarlar, uzmanlar ve konuklarla birlikte sorunlarını tartışmak ve çözüm yollarını bulmak için bir araya geliyor…

Tüm çalışanları, çalışamayanları, mimarlığı dert edinenleri, yaşam alanlarımızı genişletmek isteyenleri, mimarlığı toplum için yapmak isteyenleri, geleceğimizi birlikte oluşturmak için TMMOB Mimarlar Odası İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesi’nin koordinasyonunda 7–8 Mart 2009’da Ankara’da gerçekleşecek “Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı”na davet ediyoruz…

KAMUDA ve ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETLİ ÇALIŞAN MİMARLAR KURULTAYI- 1
DÜZENLEME KURULU

TMMOB MİMARLAR ODASI İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ EŞGÜDÜM KOMİTESİ

Kurultay Programına Ulaşmak İçin Tıklayın