5 Eylül 09 – PANEL: “Çalışma Yaşamında Ücretli ve İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları” – Bursa

Oturum Başkanı  :

Zuhal YAZICI (TMMOB Bursa İKK Ücretli İşsiz MMŞP  Kurultayı Yürütme Kurulu üyesi)

PANELİSTLER:  

Dr.Çağatay Edgücan ŞAHİN : Kriz ortamında güvencesizleştirme ve esnek çalışma  

Prof.Dr.Serpil AYTAÇ : Mobbing (psikolojik yıldırma) ve işsizliğin sosyo-psikolojik yansımaları  

Ayhan EKİNCİ  (DİSK) : Sendikalarda beyaz yakalıların örgütlenmesi 

Ercüment ÇERVATOĞLU (MMO Denetleme K. Üyesi) : Ücretli ve İşsiz Mühendisler, Mimar ve Şehir Plancıları‘nın sorunlarına TMMOB‘un yaklaşımı

MMO BURSA ŞUBESİ TOPLANTI SALONU… SAAT:13.00