5 Ayda Verilen ‘İçmimar’ Sertifikasına Tepki

Çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak açılan kısa dönemli ‘içmimarlık’ kurslarına, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İçmimarlar Odası’ndan tepki geldi.

TMMOB İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turan Tektürk, ‘içmimarlık kursu’ adı altında 5 ile 12 ay arasında değişen sürelerde eğitim veren ve birçoğu Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak açılan kursların kursiyerlere alacakları sertifikalarla kariyer vaadinde bulunduklarını söyledi. Tektürk, içmimar olabilmek ve mesleği sürdürebilmek için üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren içmimarlık ya da içmimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinden mezun olmanın temel şart olduğunu kaydetti.

Tektürk, içmimarların TMMOB İçmimarlar Odası’na üye olmasının da zorunlu olduğuna dikkat çekerek, bu zorunluluğa uymanın yaptırımlarının 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunu, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve bu kanunlara dayanarak çıkarılan TMMOB İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliği’nde belirtildiğini dille getirdi. “Bu yasal zorunlulukları bilmeyen, yanlış yönlendirme sonucu artık içmimar olduğunu düşünen birçok kişi, odamıza üye olmak için başvurmakta ve içmimar olmadıkları için içmimarlık hizmeti veremeyeceklerini odamızdan öğrenmektedir” diyen Tektürk, bu tip kurslardan sertifika alanların büyük çoğunluğunun ise içmimar olduğunu düşünerek, yasadışı olarak bu unvanı kullanmaya devam ettiklerini kaydetti.

Sertifika alarak içmimar olduğunu düşünen kişilerin mağduriyetinin önlenmesi, oda üyesi olarak mesleğini sürdüren içmimarların da hakkının korunması gerektiğine dikkat çeken Turan Tektürk, her ne ad altında olursa olsun içmimarlık kurslarından sertifika alanların TMMOB ve oda mevzuatı gereğince içmimarlık mesleğini sürdürmelerinin yasal olarak mümkün olmadığını belirtti.

Kaynak: haberfx.net